JURASSIC SALMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 00055-6523.2-SW1510056/18/19

By | 25 listopada 2013

Głównym zadaniem operacji jest zakup środków transportu wewnętrznego i urządzeń technicznych służących podniesieniu wartości produktów akwakultury. hodowlanego łososia atlantyckiego. poprzez rozwijanie łańcucha dostaw. W ramach realizacji przedsięwzięcia 4 JURASSIC SALMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: JURASSIC SALMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Zakup środków transportu wewnętrznego i urządzeń dla zakładu chowu i hodowli ryb Jurassic Salmon sp. z o.o. służące podnoszeniu wartości produktów rybactwa poprzez rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora akwakultury „.

Skrócony opis operacji: przedsięwzięcie 1.1.1 Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa. rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 r. 4.1 Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miej.

Cel operacji: Głównym zadaniem operacji jest zakup środków transportu wewnętrznego i urządzeń technicznych służących podniesieniu wartości produktów akwakultury. hodowlanego łososia atlantyckiego. poprzez rozwijanie łańcucha dostaw. W ramach realizacji przedsięwzięcia .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 248029.69.

Kwota Wkładu EFMR: 105411.9.

Kod Pocztowy: 72-343.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozw.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00055-6523.2-SW1510056/18/19.


Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez wsparcie trwałego zatrudnienia4 Domek Na Mazurach Pieszko Anna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Domek Na Mazurach Pieszko Anna.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez budowę domków letniskowych z wykorzystaniem akwenu wodnego.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez wsparcie trwałego zatrudnienia.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 360188.85.

Kwota Wkładu EFMR: 146416.75.

Kod Pocztowy: 11-700.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00123-6523.2-SW1410026/19.


Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej gminy oraz zaspokajanie potrzeb turystów i mieszkańców poprzez budowę kompleksu rybackich placów zabaw na terenie gminy Wiązownica4 Gmina Wiązownica

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Wiązownica .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa kompleksu rybackich placów zabaw na terenie Gminy Wiązownica.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej gminy oraz zaspokajanie potrzeb turystów i mieszkańców poprzez budowę kompleksu rybackich placów zabaw na terenie gminy Wiązownica.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 321747.6.

Kwota Wkładu EFMR: 195228.

Kod Pocztowy: 37-522.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00031-6523.2-SW0910035/17/18.


„Promocja Gminy Ruda Maleniecka poprzez upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego ” jest przybliżenie wszystkim mieszkańcom. głównie dzieciom oraz młodzieży i przybywającym na ten teren turystom miejscowej gospodarki rybackiej regionu i pobudzeni4 Gmina Ruda Maleniecka

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Ruda Maleniecka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Promocja Gminy Ruda Maleniecka poprzez upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnienie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: „Promocja Gminy Ruda Maleniecka poprzez upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego ” jest przybliżenie wszystkim mieszkańcom. głównie dzieciom oraz młodzieży i przybywającym na ten teren turystom miejscowej gospodarki rybackiej regionu i pobudzeni.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 84558.76.

Kwota Wkładu EFMR: 53906.15.

Kod Pocztowy: 26-242.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00035-6523.2-SW1310029/18.


Rozwój działalności gospodarczej i stworzenie nowego miejsca pracy w wyniku uruchomienia myjni samochodowej na obszarze LGD Dolina Karpia do dnia złożenia wniosku o płatność końcową4 Górowicz/Krzysztof Górowicz Firma Handlowo-Usługowa „EUROGUM” Krzysztof

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Górowicz/Krzysztof Górowicz Firma Handlowo-Usługowa „EUROGUM” Krzysztof.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzrost dochodowości firmy i stworzenie nowych miejsc pracy poprzez uruchomienie myjni samochodowej na obszarze LGD Dolina Karpia.

Skrócony opis operacji: budowa myjni samochodowej.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej i stworzenie nowego miejsca pracy w wyniku uruchomienia myjni samochodowej na obszarze LGD Dolina Karpia do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 497567.04.

Kwota Wkładu EFMR: 156893.

Kod Pocztowy: 32-608.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00029-6523.2-SW0610010/18.średnie ceny gruntów wg gus, oświadczenie elektryka do nadzoru budowlanego wzór, programy ministra 2020, jak potwierdzic profil zaufany, stawy debina, braniewo województwo, kpp lidzbark, schemat elektryczny schodowy, spis z natury doc, agencja rolna zielona góra, arimr poleczki, nowowiejskiego 6 poznań, kaletnik bydgoszcz dworcowa, stare dworki na sprzedaż małopolska, arimr modernizacja gospodarstw rolnych 2018, gops przechlewo…