Kancelaria Prawna Waldemar Haraburda 00021-6523.2-SW1010010/17/18

By | 25 maja 2021

Rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich poprzez budowę budynku usługowego. gospodarczego oraz zakup wyposażenia i sprzętu rekreacyjnego wchodzącego w skład przystani wędkarskiej „Trzy jeziora” w miejscowości Kopanica oraz st4 Kancelaria Prawna Waldemar Haraburda

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kancelaria Prawna Waldemar Haraburda .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przystań wędkarska „TRZY JEZIORA” w Kopanicy. gmina Nowinka.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich poprzez budowę budynku usługowego. gospodarczego oraz zakup wyposażenia i sprzętu rekreacyjnego wchodzącego w skład przystani wędkarskiej „Trzy jeziora” w miejscowości Kopanica oraz st.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 461483.52.

Kwota Wkładu EFMR: 128985.8.

Kod Pocztowy: 16-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00021-6523.2-SW1010010/17/18.


Zwiększenie efektywności procesów produkcji rybackiej oraz utrzymanie 1 miejsca pracy w Rybackim Zakładzie Doświadczalnym w Zatorze dzięki zakupowi nowoczesnego sprzętu. Cel zostanie osiągnięty do czasu złożenia wniosku o płatność końcową.4 Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie – Rybacki Zakład Doświadczalny Zator

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie – Rybacki Zakład Doświadczalny Zator .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup dwóch nowoczesnych ciągników dla Rybackiego Zakłady Doświadczalnego w Zatorze..

Skrócony opis operacji: zakup dwóch ciągników.

Cel operacji: Zwiększenie efektywności procesów produkcji rybackiej oraz utrzymanie 1 miejsca pracy w Rybackim Zakładzie Doświadczalnym w Zatorze dzięki zakupowi nowoczesnego sprzętu. Cel zostanie osiągnięty do czasu złożenia wniosku o płatność końcową..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 279000.

Kwota Wkładu EFMR: 118575.

Kod Pocztowy: 32-640.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00040-6523.2-SW0610029/18/19.


Rozwój usług pozarolniczych poprzez zakup nowego kombajnu zbożowego oraz utworzenie jednego miejsca pracy4 FEDROLL Kamil Cisewski Kamil

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: FEDROLL Kamil Cisewski Kamil.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup nowego kombajnu zbożowego w celu świadczenia usług koszenia zbóż.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój usług pozarolniczych poprzez zakup nowego kombajnu zbożowego oraz utworzenie jednego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 420000.

Kwota Wkładu EFMR: 157080.

Kod Pocztowy: 89-632.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00235-6523.2-SW1110360/18/19.


Utworzenie obiektu infrastruktury rekreacyjno – -sportowej przeznaczonej na użytek publiczny poprzez budowę skateparku i utrzymanie go przez okres 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej przez ARiMR.4 Gmina Miasta Braniewa

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miasta Braniewa .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa skateparku w Braniewie..

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką..

Cel operacji: Utworzenie obiektu infrastruktury rekreacyjno – -sportowej przeznaczonej na użytek publiczny poprzez budowę skateparku i utrzymanie go przez okres 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej przez ARiMR..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 617247.24.

Kwota Wkładu EFMR: 157345.2.

Kod Pocztowy: 14-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00011-6523.2-SW1410037/17/18.


Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez wsparcie trwałego zatrudnienia4 Domek Na Mazurach Pieszko Anna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Domek Na Mazurach Pieszko Anna.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez budowę domków letniskowych z wykorzystaniem akwenu wodnego.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez wsparcie trwałego zatrudnienia.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 360188.85.

Kwota Wkładu EFMR: 146416.75.

Kod Pocztowy: 11-700.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00123-6523.2-SW1410026/19.wstępny a zstępny, okręgi wyborcze kielce 2018, uprawnienia niepełnosprawnych, 572074366, inwestycje poznań 2017, wybory soltysa, zastępca, planowanym, nawożenie roślin uprawnych pdf, art. 33 kk, oirp warszwa, protokół zdawczo odbiorczy pojazdu, stacje bazowe telefonii komórkowej, mnin, druk wpłata gotówkowa…