Karsznia Zdzisław 00072-6523.2-SW1110104/17/18

By | 1 grudnia 2019

Rozwój działalności gospodarczej polegający na wprowadzeniu do sprzedaży nowych usług oraz utworzeniu nowych miejsc pracy4 Karsznia Zdzisław

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Karsznia Zdzisław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Łapać wiatr w żagle – rozwój działalności gospodarczej polegający na wprowadzeniu nowych usług.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej polegający na wprowadzeniu do sprzedaży nowych usług oraz utworzeniu nowych miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 440330.25.

Kwota Wkładu EFMR: 167987.2.

Kod Pocztowy: 84-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00072-6523.2-SW1110104/17/18.


Podniesienie standardu życia mieszkańców z grup defaworyzowanych oraz poprawa warunków estetycznych miejscowości związanych z rozwojem infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Woli Tesserowej. gmina Małogoszcz.4 Gmina Małogoszcz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Małogoszcz .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu na miejsce rekreacji i wypoczynku w Woli Tesserowej. gm. Małogoszcz..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktur.

Cel operacji: Podniesienie standardu życia mieszkańców z grup defaworyzowanych oraz poprawa warunków estetycznych miejscowości związanych z rozwojem infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Woli Tesserowej. gmina Małogoszcz..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 119227.95.

Kwota Wkładu EFMR: 76007.

Kod Pocztowy: 28-366.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00004-6523.2-SW1310005/18.


Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i atrakcyjnych miejsc pracy4 Kancelaria Radcowska Radca Prawny Wioletta Banasiewicz Wioletta

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kancelaria Radcowska Radca Prawny Wioletta Banasiewicz Wioletta.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej kancelarii w Węgorzewie.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i atrakcyjnych miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 47560.98.

Kwota Wkładu EFMR: 20128.

Kod Pocztowy: 11-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00118-6523.2-SW1410022/19.


4.02.2021 Głównym zadaniem operacji jest zakup środków transportu wewnętrznego i urządzeń technicznych służących podniesieniu wartości produktów akwakultury. hodowlanego łososia atlantyckiego. poprzez rozwijanie łańcucha dostaw. W ramach realizacji przedsięwzięcia 4 oju

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: oju.

Numer Identyfikacyjny Statku: 4.02.2021.

Nazwa operacji: 00126-6523.2-SW1610091/17/18.

Skrócony opis operacji: przedsięwzięcie 1.1.1 Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa. rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 r. 4.1 Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miej.

Cel operacji: Głównym zadaniem operacji jest zakup środków transportu wewnętrznego i urządzeń technicznych służących podniesieniu wartości produktów akwakultury. hodowlanego łososia atlantyckiego. poprzez rozwijanie łańcucha dostaw. W ramach realizacji przedsięwzięcia .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 248029.69.

Kwota Wkładu EFMR: 105411.9.

Kod Pocztowy: 72-343.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozw.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00055-6523.2-SW1510056/18/19.tj czy tj, regulacja stanu prawnego nieruchomości, fazy kompostowania, rozbieżność, anr poznań przetargi 2017, hr skrot, pleśna zachodniopomorskie, jakie wykształcenie, ośrodek wsparcia rolnictwa, gmina miedziana góra bip, stoisko mięsne aranżacja, niewykonalne, piotr dziadul, faktyczny przedmiot prowadzonej działalności, jaki wiek, konserwator zabytków elbląg, etażowe…