Kędrak Waldemar KĘDRUS 00043-6523.2-SW0210013/18/19

By | 4 października 2011

Zwiększenie potencjału usługowego poprzez remont budynku z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną. budowę dwóch wiat i dwóch obiektów małej infrastruktury oraz utworzenie jednego miejsca pracy.4 Kędrak Waldemar KĘDRUS

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kędrak Waldemar KĘDRUS.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój przedsiębiorczości poprzez remont budynku z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną oraz budowa dwóch wiat i dwóch obiektów małej infrastruktury.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Zwiększenie potencjału usługowego poprzez remont budynku z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną. budowę dwóch wiat i dwóch obiektów małej infrastruktury oraz utworzenie jednego miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 383176.02.

Kwota Wkładu EFMR: 153000.

Kod Pocztowy: 89-430.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00043-6523.2-SW0210013/18/19.


Poprawa jakości życia na obszarze Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez budowę siłowni terenowej zewnętrznej na użytek publiczny w miejscowości Przerośl4 Gmina Przerośl

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Przerośl .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę siłowni terenowej zewnętrznej na użytek publiczny. działka nr 203 w m. Przerośl.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Poprawa jakości życia na obszarze Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez budowę siłowni terenowej zewnętrznej na użytek publiczny w miejscowości Przerośl.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 31996.53.

Kwota Wkładu EFMR: 23117.45.

Kod Pocztowy: 16-427.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00022-6523.2-SW1010036/17/18.


zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Skołysz Janusz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Skołysz Janusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup maszyn. urządzeń. wyposażenia i środków transportu wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi w celu poprawy zdrowotności i dobrostanu pstrąga oraz poprawy warunków sanitarno – weterynaryjnych i bhp pracowników na obiekcie hodowli ryb łososiowatych w krągu.

Skrócony opis operacji: zakup mirkosit. prasy do odwadniania osadów. dmuchawy napowietrzającej i boczno kanałowej. segmentu dyfuzorów rurowych. agregatu pogodotwórczego. ciągnika rolniczego z przyczepą. przebudowa trafostacji i roboty budowlano – montażowe.

Cel operacji: zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1621248.77.

Kwota Wkładu EFMR: 607112.29.

Kod Pocztowy: 76-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00014-6521.3.1-OR1600018/17/18.


Promocja obszaru rybackiego LGR Morenka w oparciu i jego zasoby dziedzictwa kulturowego poprzez organizację imprezy plenerowej pt.: „Festiwal Kiszewskie Smaki -Święto Ryb w Starej Kiszewie”. w której udział weźmie 1200 uczestników z obszaru LGR Morenka. w4 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Starej Kiszewie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Starej Kiszewie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Promocja kulturowego dziedzictwa obszaru LGR Morenka poprzez organizację Festiwalu Kiszewskie Smaki pt. „Święto Ryb w Starej Kiszewie”.

Skrócony opis operacji: 4.04.2002.

Cel operacji: Promocja obszaru rybackiego LGR Morenka w oparciu i jego zasoby dziedzictwa kulturowego poprzez organizację imprezy plenerowej pt.: „Festiwal Kiszewskie Smaki -Święto Ryb w Starej Kiszewie”. w której udział weźmie 1200 uczestników z obszaru LGR Morenka. w.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 40000.

Kwota Wkładu EFMR: 14875.

Kod Pocztowy: 83-430.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00122-6523.2-SW1110301/18.


Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez utworzenie smażalni oraz nowego miejsca pracy na obszarze RLGD „Opolszczyzna”.4 Balaton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Balaton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie smażalni ryb przy kompleksie hotelowo-rekreacyjnym „Hotel Bajka” w Grodźcu z wykorzystaniem lokalnych zasobów rybackich..

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury..

Cel operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez utworzenie smażalni oraz nowego miejsca pracy na obszarze RLGD „Opolszczyzna”..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 591949.86.

Kwota Wkładu EFMR: 246546.75.

Kod Pocztowy: 46-022.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00009-6523.2-SW0810003/17.tv dami, błaszki gmina, arimr ustawa, 77 420 lipka, w ktorym miejscu dopisek na kopercie, podbijanie fundamentow, wzajemnie po ang, konwencja genewska 1864, połaniec kielce, oświadczenie o zameldowaniu wzór, zasoby dyspozycyjne wód podziemnych, ewidencja stosowania nawozów wzór, nabywca działki pod zabudowę, poznań piła, aktualności kazimierza wielka, rzecznik praw konsumenta pruszcz gdański, transport maszyn rolniczych cena za km, parafia wyszatyce, inwentaryzacja budowlana opis, mpo kielce, wycięcie drzewa na działce, siedlisko rolne…