Kiedrowski Firma Usługowo – Handlowa „Budotex” Roman Kiedrowski Roman 00027-6523.2-SW1110008/17/18

By | 19 czerwca 2012

Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalno – usługowego o dodatkowe pomieszczenia usługowe oraz budowa wiaty.4 Kiedrowski Firma Usługowo – Handlowa „Budotex” Roman Kiedrowski Roman

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kiedrowski Firma Usługowo – Handlowa „Budotex” Roman Kiedrowski Roman.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalno – usługowego o dodatkowe pomieszczenia usługowe..

Skrócony opis operacji: rozbudowa budynku o dodatkowe miejsca usługowe wraz z wyposażeniem.

Cel operacji: Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalno – usługowego o dodatkowe pomieszczenia usługowe oraz budowa wiaty..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 601496.86.

Kwota Wkładu EFMR: 229500.

Kod Pocztowy: 83-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00027-6523.2-SW1110008/17/18.


Utworzenie miejsc pracy poprzez podjęcie działalności gospodarczej polegającej na serwisie pojazdów. maszyn i urządzeń mechanicznych.4 Jagoda Mirosław

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jagoda Mirosław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: UTWORZENIE FIRMY SERWISUJĄCEJ POJAZDY.MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNEI WYPOSAŻENIE JEJ W NOWOCZESNE NARZĘDZIA I TECHNOLOGIE.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gosp.

Cel operacji: Utworzenie miejsc pracy poprzez podjęcie działalności gospodarczej polegającej na serwisie pojazdów. maszyn i urządzeń mechanicznych..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 95959.35.

Kwota Wkładu EFMR: 40782.15.

Kod Pocztowy: 28-363.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00029-6523.2-SW1310027/18.


Zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej. rekreacyjnej i kulturalnej powiązanej z rybactwem i wodą poprzez wyposażenie 3 świetlic wiejskich w miejscowościach Studzienice. Ugoszcz i Półczno.4 Gmina Studzienice

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Studzienice .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej obszaru RLGD Pojezierze Bytowskie poprzez wyposażenie trzech świetlic wiejskich w miejscowościach Studzienice. Ugoszcz i Półczno. gm. Studzienice..

Skrócony opis operacji: 4.4.1. 4.4.2.

Cel operacji: Zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej. rekreacyjnej i kulturalnej powiązanej z rybactwem i wodą poprzez wyposażenie 3 świetlic wiejskich w miejscowościach Studzienice. Ugoszcz i Półczno..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 26400.

Kwota Wkładu EFMR: 16830.

Kod Pocztowy: 77-143.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00190-6523.2-SW1110329/18.


Zakup samochodu ciężarowego przystosowanego do transportu ryb w zbiornikach oraz utworzenie jednego miejsca pracy4 Gospodarstwo Rybackie „Trzy Pstrągi” Mirosław Skołysz i Tomasz Skołysz s.c.

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie „Trzy Pstrągi” Mirosław Skołysz i Tomasz Skołysz s.c. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie łańcucha dostaw ryb produkowanych w Niemicy przez Gospodarstwo Rybackie „TRZY PSTRĄGI” Mirosław Skołysz i Tomasz Skołysz s.c..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów rybactwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Zakup samochodu ciężarowego przystosowanego do transportu ryb w zbiornikach oraz utworzenie jednego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 344886.8.

Kwota Wkładu EFMR: 146576.55.

Kod Pocztowy: 76-142.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00070-6523.2-SW1610120/18.


Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Szamocin4 Gmina Szamocin

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Szamocin .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa ścieżki turystycznej wraz z tarasami widokowymi przy jeziorze „Siekiera” w Szamocinie.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury.

Cel operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Szamocin.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 670000.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 64-820.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00017-6523.2-SW1510028/17/18.


Podnoszenie poziomu wiedzy. wymianę doświadczeń oraz wzrost kompetencji lokalnej społeczności poprzez organizację szkoleń. konferencji i wizyty studyjnej4 Gmina Tomaszów Lubelski

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Tomaszów Lubelski .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Organizacja szkoleń. konferencji i wizyty studyjnej na terenie obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Skrócony opis operacji: Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Cel operacji: Podnoszenie poziomu wiedzy. wymianę doświadczeń oraz wzrost kompetencji lokalnej społeczności poprzez organizację szkoleń. konferencji i wizyty studyjnej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 46997.

Kwota Wkładu EFMR: 33954.95.

Kod Pocztowy: 22-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00051-6523.2-SW0910055/18.kzkgop 17, amirm, arimr wnioski 2018, kostry, międzybórz sycowski, rudy śmieci, działalność usługowa w zakresie handlu, darowizna działki rolnej 2017, podsumowanie/płatność, grójec mazowieckie, www.arimr.gov.pl e wniosek, tomice parafia, ile to jest 1/3 spadku, arimr sokółka, zoz kazimierza wielka, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa piła, dochody własne jst, arimr mielec, byczki limousine, na okoliczność, urząd pracy aleksandrów kujawski, 26-085…