Kmoch Janusz 00022-6523.2-SW0710007/17/18

By | 26 maja 2015

Rozwój działalności gospodarczej oraz podniesienie ekologiczności PUH ELTRANS Janusz Leszek Kmoch na terenie LGD Zalew Zegrzyński poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia firmy i rozwój współpracy z Ośrodkiem Rybackim Wierzbica.4 Kmoch Janusz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kmoch Janusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój PUH ELTRANS Janusz Leszek Kmoch dzięki zakupowi specjalistycznego ekologicznego wyposażenia niezbędnego do utrzymania konkurencyjności firmy szansą na rozwój gospodarczy. zmniejszenie niskiej emisji oraz powstania ofert pracy na obszarze LGD Zalew .

Skrócony opis operacji: 4.2. 4.2.1.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej oraz podniesienie ekologiczności PUH ELTRANS Janusz Leszek Kmoch na terenie LGD Zalew Zegrzyński poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia firmy i rozwój współpracy z Ośrodkiem Rybackim Wierzbica..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 579960.07.

Kwota Wkładu EFMR: 169973.65.

Kod Pocztowy: 07-203.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00022-6523.2-SW0710007/17/18.


Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krukowie4 Karliński Ośrodek Kultury

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Karliński Ośrodek Kultury .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Krukowo.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działąlnością rybacką.

Cel operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krukowie.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 92459.4.

Kwota Wkładu EFMR: 51000.

Kod Pocztowy: 78-230.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00195-6523.2-SW1610288/18/19.


Pobudzenie aktywności i integracji mieszkańców praz rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę domu sołeckiego w miejscowości Kierzkowo4 Gmina Choczewo

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Choczewo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa domu sołeckiego w miejscowości Kierzkowo.

Skrócony opis operacji: 4.04.2001.

Cel operacji: Pobudzenie aktywności i integracji mieszkańców praz rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę domu sołeckiego w miejscowości Kierzkowo.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 716777.99.

Kwota Wkładu EFMR: 191867.43.

Kod Pocztowy: 84-210.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00211-6523.2-SW1110368/18.


Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny poprzez utworzenie Izby Rybacko-Regionalnej w miejscowości Marcinowa Wola i utrzymanie jej przez okres 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej przez ARiMR4 Gmina Miłki

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miłki .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Adaptacja pomieszczeń świetlicy na Izbę Rybacko-Regionalną w miejscowości Marcinowa Wola.

Skrócony opis operacji: Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Cel operacji: Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny poprzez utworzenie Izby Rybacko-Regionalnej w miejscowości Marcinowa Wola i utrzymanie jej przez okres 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej przez ARiMR.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 175626.04.

Kwota Wkładu EFMR: 126889.7.

Kod Pocztowy: 11-513.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00069-6523.2-SW1410110/17/18.


Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Polanka Wielka położonej w Dolinie Karpia w wyniku rozszerzenia oferty turystyczno-rekreacyjnej poprzez modernizację przeprowadzoną dzięki wsparciu z LSR jednego obiektu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 4 Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozszerzenie oferty turystyczno – rekreacyjnej na terenie Gminy Polanka Wielka poprzez remont wejścia głównego i świetlicy Gminnego Centrum Kultury..

Skrócony opis operacji: Remont schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych oraz wymiana podłogi w świetlicy Gminnego Centrum Kultury w polance Wielkiej..

Cel operacji: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Polanka Wielka położonej w Dolinie Karpia w wyniku rozszerzenia oferty turystyczno-rekreacyjnej poprzez modernizację przeprowadzoną dzięki wsparciu z LSR jednego obiektu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 87749.07.

Kwota Wkładu EFMR: 59669.15.

Kod Pocztowy: 32-607.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00038-6523.2-SW0610023/18/19.


Celem operacji jest zwiększenie atrakcyjności obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę altany oraz zakup i montaż obiektów małej architektury – siłowni zewnętrznej w miejscowości Ruda Maleniecka4 Gmina Ruda Maleniecka

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Ruda Maleniecka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Ruda Maleniecka.

Skrócony opis operacji: Tworzenie rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką..

Cel operacji: Celem operacji jest zwiększenie atrakcyjności obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę altany oraz zakup i montaż obiektów małej architektury – siłowni zewnętrznej w miejscowości Ruda Maleniecka.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 78650.31.

Kwota Wkładu EFMR: 49470.85.

Kod Pocztowy: 26-242.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00052-6523.2-SW1310063/18/19.sprzedaż samochodu osobowego, iglo dla cieląt, umowa na wykonanie prac, gmina sulmierzyce bip, pryzmowanie, otrzymac, gazownia wrocław, urzad pracy lidzbark warm, sulice, magdalena kosiorek, grunty rolne na sprzedaż dolnośląskie, umig morawica, zol złotów, rafinacja cukru, kowr olsztyn przetargi, zwierzęt, szkoła nr 2 pruszcz gdański, rejestracja nl jaki kraj…