Kolasa Paweł 00038-6523.2-SW1310043/18

By | 29 listopada 2021

Wspomaganie produkcji rolniczej poprzez utworzenie działalności usługowej4 Kolasa Paweł

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kolasa Paweł.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie działalności usługowej wspomagającej produkcję rolniczą.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołóstwa i akwakultury poprzez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacka.

Cel operacji: Wspomaganie produkcji rolniczej poprzez utworzenie działalności usługowej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 229800.

Kwota Wkładu EFMR: 93500.

Kod Pocztowy: 26-070.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00038-6523.2-SW1310043/18.


Poprawa standardu infrastruktury turystycznej w Gminie Postomino poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Pałówko.4 Gmina Postomino

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Postomino .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu pod rekreację z elementami małej architektury w miejscowości Pałówko..

Skrócony opis operacji: 4.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego: 4.4.1 Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie inf.

Cel operacji: Poprawa standardu infrastruktury turystycznej w Gminie Postomino poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Pałówko..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 724352.47.

Kwota Wkładu EFMR: 254099.

Kod Pocztowy: 76-113.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00011-6523.2-SW1610022/17/18.


Głównym zadaniem operacji jest zakup środków transportu wewnętrznego i urządzeń technicznych służących podniesieniu wartości produktów akwakultury. hodowlanego łososia atlantyckiego. poprzez rozwijanie łańcucha dostaw. W ramach realizacji przedsięwzięcia 4 JURASSIC SALMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: JURASSIC SALMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Zakup środków transportu wewnętrznego i urządzeń dla zakładu chowu i hodowli ryb Jurassic Salmon sp. z o.o. służące podnoszeniu wartości produktów rybactwa poprzez rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora akwakultury „.

Skrócony opis operacji: przedsięwzięcie 1.1.1 Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa. rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 r. 4.1 Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miej.

Cel operacji: Głównym zadaniem operacji jest zakup środków transportu wewnętrznego i urządzeń technicznych służących podniesieniu wartości produktów akwakultury. hodowlanego łososia atlantyckiego. poprzez rozwijanie łańcucha dostaw. W ramach realizacji przedsięwzięcia .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 248029.69.

Kwota Wkładu EFMR: 105411.9.

Kod Pocztowy: 72-343.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozw.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00055-6523.2-SW1510056/18/19.


Rozwój prowadzonej działalności poprzez zakup specjalistycznych urządzeń tartacznych na obszarze akwakultury4 Kaczmarek Krzysztof

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kaczmarek Krzysztof.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej mającej na uwadze świadczenie usług na obszarze akwakultury Rybackiej Lokalnej Grupy Działania ” Pojezierze Dobiegniewskie”.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Rozwój prowadzonej działalności poprzez zakup specjalistycznych urządzeń tartacznych na obszarze akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 464686.

Kwota Wkładu EFMR: 197451.6.

Kod Pocztowy: 66-540.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00009-6523.2-SW0410004/18/19.


Podnoszenie poziomu wiedzy. wymianę doświadczeń oraz wzrost kompetencji lokalnej społeczności poprzez organizację szkoleń. konferencji i wizyty studyjnej4 Gmina Tomaszów Lubelski

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Tomaszów Lubelski .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Organizacja szkoleń. konferencji i wizyty studyjnej na terenie obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Skrócony opis operacji: Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Cel operacji: Podnoszenie poziomu wiedzy. wymianę doświadczeń oraz wzrost kompetencji lokalnej społeczności poprzez organizację szkoleń. konferencji i wizyty studyjnej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 46997.

Kwota Wkładu EFMR: 33954.95.

Kod Pocztowy: 22-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00051-6523.2-SW0910055/18.


wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększenia obciążenia administracyjnego4 Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników biorących udział we wzmocnionych kontrolach w 2018 r. oraz wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników biorących udział w PO „Rybactwo i Morze” wraz z pochodnymi..

Skrócony opis operacji: dodatki do wynagrodzeń. składki na ubezpieczenia społeczne. na fundusz pracy oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Cel operacji: wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększenia obciążenia administracyjnego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 578039.54.

Kwota Wkładu EFMR: 520235.58.

Kod Pocztowy: 76-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb.

Numer i nazwa działania: 3.1 Kontrola i egzekwowanie.

kod działania: 3.01.2021.

Numer Umowy: 00008-6522.1.1-OR1100001/18.urząd skarbowy w środzie wlkp, ścianka kolankowa bez wieńca, wysuszony miąższ kokosa krzyżówka, wodzisław świętokrzyskie, pasze dla świń, kosztorys inwestorski pdf, chabowo, wyniki wybory samorządowe 2018 rzeszów, 36-060 głogów małopolski, karnieszewice, ulicp, łyna olsztyn, charakter definicja, chełmińska bydgoszcz, zaprawa do murowania komina, plany gospodarowania wodami, bip błażowa…