Kołodziej prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Dwór Małgorzaty” Małgorzata Kołodziej Małgorzata 00053-6523.2-SW1210072/18

By | 31 grudnia 2014

Rozwój działalności gopodarczej oraz stworzenie dwóch miejsc pracy poprzez modernizację stawów. zakup urządzeń do hodowli ryb oraz wyposażenia do obiektu noclegowego i do rekreacji.4 Kołodziej prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Dwór Małgorzaty” Małgorzata Kołodziej Małgorzata

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kołodziej prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Dwór Małgorzaty” Małgorzata Kołodziej Małgorzata.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja stawów oraz zakup wyposażenia obiektu noclegowego. sprzętu do rekreacji oraz urządzeń do hodowli ryb..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołóstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się poprzez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia.

Cel operacji: Rozwój działalności gopodarczej oraz stworzenie dwóch miejsc pracy poprzez modernizację stawów. zakup urządzeń do hodowli ryb oraz wyposażenia do obiektu noclegowego i do rekreacji..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 295872.74.

Kwota Wkładu EFMR: 122778.25.

Kod Pocztowy: 42-250.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00053-6523.2-SW1210072/18.


Celem operacji jest rozwinięcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenie usług zakwaterowania turystycznego poprzez dokończenie budowy budynku usługowego o funkcji handlowo-gastronomicznej i zakwaterowania turystycznego przy ulicy Klifowej 8 w Trz4 Klifowa spółka cywilna Wasylik Bogdan Wasylik Wiesław

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klifowa spółka cywilna Wasylik Bogdan Wasylik Wiesław .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa budynku usługowego o funkcji handlowo-gastronomicznej i zakwaterowania turystycznego przy ulicy Klifowej 8 w Trzęsaczu – Etap II.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej potencjał obszaru rybackiego na obszarze LSR.

Cel operacji: Celem operacji jest rozwinięcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenie usług zakwaterowania turystycznego poprzez dokończenie budowy budynku usługowego o funkcji handlowo-gastronomicznej i zakwaterowania turystycznego przy ulicy Klifowej 8 w Trz.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 642950.47.

Kwota Wkładu EFMR: 169416.9.

Kod Pocztowy: 72-344.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00059-6523.2-SW1610100/17/18.


Wzrost liczby turystów odwiedzających Gminę Miastko poprzez zagospodarowanie szlaku turystycznego nad jeziorem Lednik w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako elementu infrastruktury społecznej i rekreacyjnej4 Gmina Miastko

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miastko .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie szlaku turystycznego nad jeziorem Lednik w Miastku wraz z kampanią promującą spożycie ryb poławianych na obszarze RLGD „Pojezierze Bytowskie”.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Wzrost liczby turystów odwiedzających Gminę Miastko poprzez zagospodarowanie szlaku turystycznego nad jeziorem Lednik w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako elementu infrastruktury społecznej i rekreacyjnej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 441522.07.

Kwota Wkładu EFMR: 143762.2.

Kod Pocztowy: 77-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00191-6523.2-SW1110317/18.


Propagowanie dobrostanu społecznego oraz rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę pomostów pływających nad jeziorem Sarcz w Trzciance4 Gmina Trzcianka

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Trzcianka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa pomostów pływających nad jeziorem Sarcz w Trzciance.

Skrócony opis operacji: 4.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:4.4.1 Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infr.

Cel operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego oraz rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę pomostów pływających nad jeziorem Sarcz w Trzciance.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 476004.65.

Kwota Wkładu EFMR: 212500.

Kod Pocztowy: 64-980.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00040-6523.2-SW1510037/18.


Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększenia obciążenia administracyjnego.4 1-OR1100001/17

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 1-OR1100001/17.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników biorących udział we wzmocnionych kontrolach w 2017 r. oraz wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników biorących udział w PO „Rybactwo i Morze” wraz z pochodnymi..

Skrócony opis operacji: Operacja obejmuje finansowanie dodatków do wynagrodzeń. tj. dodatków zadaniowych wypłacanych pracownikom odpowiedzialnym za przeprowadzanie kontroli stad podlegających indywidualnym programom kontroli inspekcji. ustanowionym zgodnie z art. 95 rozporządzenia 1224/95 oraz pracownikom odpowiedzialnym za obsługę finansową i kadrową przeprowadzania kontroli ……

Cel operacji: Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększenia obciążenia administracyjnego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 595545.

Kwota Wkładu EFMR: 535990.5.

Kod Pocztowy: 76-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb.

Numer i nazwa działania: 3.1 Kontrola i egzekwowanie.

kod działania: 3.01.2021.

Numer Umowy: 00003-6522.1..dębowy gaj jankówko, powierzchnii, pkd 68.31 z, wymiana dowodu rejestracyjnego gdańsk, geoportal grójec, dożynki ciechocinek 2019, zespół quest, sheap, dodatki do komputera, konkurs krus 2019, dobrzyki, podaj nazwy zwierząt gospodarskich których dotyczą poniższe opisy, ustrzyki mapa, dopłata do materiału siewnego 2020…