Kompleks Wypoczynkowy Szarlota Sp. z o.o. 00230-6523.2-SW1110348/18/19

By | 5 czerwca 2021

Rozwój działalności gospodarczej w ciągu najbliższych 5 lat. który przyczyni się do powstania trwałych korzyści gospodarczych. wzrostu dochodów Wnioskodawcy oraz utworzenie 1 miejsca pracy w okresie minimum 3 letnim4 Kompleks Wypoczynkowy Szarlota Sp. z o.o.

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kompleks Wypoczynkowy Szarlota Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej KW Szarloty na obszarze objętym działaniami LGR Morenka.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej w ciągu najbliższych 5 lat. który przyczyni się do powstania trwałych korzyści gospodarczych. wzrostu dochodów Wnioskodawcy oraz utworzenie 1 miejsca pracy w okresie minimum 3 letnim.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 173828.6.

Kwota Wkładu EFMR: 73877.15.

Kod Pocztowy: 83-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00230-6523.2-SW1110348/18/19.


Ochrona obszarów cennych przyrodniczo.zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego.4 Gmina Kock

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Kock .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Ochrona obszarów cennych przyrodniczo w gminie Kock..

Skrócony opis operacji: Ochrona obszarów będących formami ochrony przyrody przez regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo..

Cel operacji: Ochrona obszarów cennych przyrodniczo.zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 333300.09.

Kwota Wkładu EFMR: 212478.75.

Kod Pocztowy: 21-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00050-6523.2-SW0310074/18/19.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpi4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Zamościu

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Zamościu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Realizacja zobowiązań w ramach działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w ośrodku handlowym w Tuczępach.

Skrócony opis operacji: `Operacja w ramach działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w ośrodku handlowym w Tuczępach gmina Grabowiec będzie miała na celu promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb. Realizowana operacja będzie miała na celu realizowanie przez okres 5 lat zobowiązań wykraczających poza podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej w ramach łącznie Pakietu 1 i Pakiety 2 w zakresie wymogu 2.1 na 5 stawach o powierzchni ogroblowanej 12.75 ha.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpi.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2.05.2021.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 00029-6521.5-OR0300019/18.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 91065.1.

Kwota Wkładu EFMR: 6.

Kod Pocztowy: 87-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00004-6521.5-OR0200014/18.


Wykorzystanie atutów środowiska sołectwa Kiedrowice poprzez regulowanie ruchu turystycznego związanego z budową ścieżki rowerowej na odcinku 886 mb.4 Gmina Lipnica

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Lipnica .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa ścieżki rowerowej na terenie sołectwa Kiedrowice..

Skrócony opis operacji: Ochrona obszarów będących formami ochrony przyrody przez regulowanie ruchu tyrystycznego na obszarach cennych przyrodniczo.

Cel operacji: Wykorzystanie atutów środowiska sołectwa Kiedrowice poprzez regulowanie ruchu turystycznego związanego z budową ścieżki rowerowej na odcinku 886 mb..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 264828.42.

Kwota Wkładu EFMR: 127498.99.

Kod Pocztowy: 77-130.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00149-6523.2-SW1110284/18.


Celem operacji jest organizacja w dniu 06 lipca 2018 r. jednodniowej imprezy promocyjnej na rozpoczęcie sezonu letniego pn. „Festiwal Ryby” – z udziałem gmin. mieszkańców powiatu kołobrzeskiego. Stowarzyszenia RLGD „Morze i Parsęta” oraz turystów i wczaso4 Gmina Ustronie Morskie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Ustronie Morskie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Promocja obszaru LSR poprzez organizację imprezy pn. „Festiwal ryby” w Ustroniu Morskim.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Celem operacji jest organizacja w dniu 06 lipca 2018 r. jednodniowej imprezy promocyjnej na rozpoczęcie sezonu letniego pn. „Festiwal Ryby” – z udziałem gmin. mieszkańców powiatu kołobrzeskiego. Stowarzyszenia RLGD „Morze i Parsęta” oraz turystów i wczaso.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 37000.

Kwota Wkładu EFMR: 21250.

Kod Pocztowy: 78-111.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00068-6523.2-SW1610171/18.rozwienica, klipsy montażowe thermaclips cena, um wodzislaw, rzut poddasza użytkowego, arimr siedlce, arir, praca olx łask, głojsce, agencja rynku rolnego legnica, mniami, zwierzeta film, państwo na d, gdy na morzu, sieć hydrograficzna, arimr wieruszów, szkoła w studzieńcu, stary toruń, skup zboża małopolska, komisje wyborcze wybory parlamentarne 2019, gok poniszowice, koło wyboru, gazeta dziennik prawny, zgłoszenie pobytu czasowego jak wypełnić, bioza, słowa uczą przykłady pociągają…