Kosiński Zbigniew 00057-6523.2-SW1310066/18/19

By | 1 listopada 2012

„Utworzenie 2 nowych miejsc pracy poprzez budowę obiektu rekreacyjno – rozrywkowego”4 Kosiński Zbigniew

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kosiński Zbigniew.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Różnicowanie działalności rybackiej poprzez budowę i wyposażenie obiektu rekreacyjno – rozrywkowego”..

Skrócony opis operacji: „wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury”. obejmujący „różnicowanie działalności lub dywersyfikacja.

Cel operacji: „Utworzenie 2 nowych miejsc pracy poprzez budowę obiektu rekreacyjno – rozrywkowego”.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 206963.56.

Kwota Wkładu EFMR: 85000.

Kod Pocztowy: 28-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00057-6523.2-SW1310066/18/19.


Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych zmian klimatycznych poprzez budowę 0.9 km trasy pieszo – rowerowej na odcinku Lubań – rzeka Leniwka.4 Gmina Nowa Karczma

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Nowa Karczma .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa trasy pieszo – rowerowej Lubań – rzeka Leniwka..

Skrócony opis operacji: Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych. tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii. w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii.

Cel operacji: Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych zmian klimatycznych poprzez budowę 0.9 km trasy pieszo – rowerowej na odcinku Lubań – rzeka Leniwka..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 378238.28.

Kwota Wkładu EFMR: 238000.

Kod Pocztowy: 83-404.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00182-6523.2-SW1110285/18.wybory samorządowe 2018 środa wielkopolska, wp pilot pobierz na komputer, inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach natura 2000, schemat postępowania zapobiegawczego, zarośla na terenach podmokłych, piknik lotniczy świdwin 2019 program, rado bezdomny, maria bandrowska, konto epuap logowanie, kalendarz wycieleń krów, doplaty ue, wzór wniosku o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnej kowr, wzór wypełnionego wniosku o dowód osobisty, pytania z kpa, inowrocław plan miasta pdf, sn8 co oznacza, sława miejscowość, gmina zmigrod, tarnobrzeg kamera, docieplenie stropodachu styropianem, pkd 43.33 z, wpis online, inseminacja 2014, gimnazjum siennicka, wojsławice gmina, urząd miejski w wyrzysku, sędziejowice…