Kostuch NordPano Mikołaj 00013-6523.2-SW1110001/17

By | 30 września 2015

Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez budowę restauracji i stworzenie miejsc parkingowych dla klientów oraz wzrost zatrudnienia.4 Kostuch NordPano Mikołaj

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kostuch NordPano Mikołaj.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa restauracji wraz z wyposażeniem..

Skrócony opis operacji: Budowa i wyposażenie lokalu gastronomicznego oraz parking..

Cel operacji: Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez budowę restauracji i stworzenie miejsc parkingowych dla klientów oraz wzrost zatrudnienia..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 723175.45.

Kwota Wkładu EFMR: 252849.37.

Kod Pocztowy: 83-333.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00013-6523.2-SW1110001/17.


Tworzenie odnawialnych źródeł energii mających na celu ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49-50 kWp na terenie gospodarstwa rybackiego.4 Grzesiak Andrzej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzesiak Andrzej.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Tworzenie instalacji odnawialnych źródeł energii w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego gospodarstwa.

Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Cel operacji: Tworzenie odnawialnych źródeł energii mających na celu ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49-50 kWp na terenie gospodarstwa rybackiego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 199360.

Kwota Wkładu EFMR: 83033.1.

Kod Pocztowy: 42-250.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00096-6523.2-SW1210123/19.


Rozwój działalności gospodarczej i stworzenie nowego miejsca pracy w wyniku uruchomienia myjni samochodowej na obszarze LGD Dolina Karpia do dnia złożenia wniosku o płatność końcową4 Górowicz/Krzysztof Górowicz Firma Handlowo-Usługowa „EUROGUM” Krzysztof

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Górowicz/Krzysztof Górowicz Firma Handlowo-Usługowa „EUROGUM” Krzysztof.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzrost dochodowości firmy i stworzenie nowych miejsc pracy poprzez uruchomienie myjni samochodowej na obszarze LGD Dolina Karpia.

Skrócony opis operacji: budowa myjni samochodowej.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej i stworzenie nowego miejsca pracy w wyniku uruchomienia myjni samochodowej na obszarze LGD Dolina Karpia do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 497567.04.

Kwota Wkładu EFMR: 156893.

Kod Pocztowy: 32-608.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00029-6523.2-SW0610010/18.


Poprzez podnoszenie wartości produktów oraz utrzymanie miejsc pracy RZD Zator unowocześni sprzęt transportowy do przewozu ryb a tym samym zapewni utrzymanie jednego miejsca pracy osiągając realizacje celu w terminie do złożenia wniosku o płatność oraz jeg4 Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie – Rybacki Zakład Doświadczalny Zator RZD Zator

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie – Rybacki Zakład Doświadczalny Zator RZD Zator.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja parku maszynowego w Rybackim Zakładzie Doświadczalnym w Zatorze poprzez zakup nowoczesnego sprzętu – 2 ciągników z przyczepami oraz ładowacza czołowego.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Poprzez podnoszenie wartości produktów oraz utrzymanie miejsc pracy RZD Zator unowocześni sprzęt transportowy do przewozu ryb a tym samym zapewni utrzymanie jednego miejsca pracy osiągając realizacje celu w terminie do złożenia wniosku o płatność oraz jeg.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 374000.

Kwota Wkładu EFMR: 158950.

Kod Pocztowy: 32-640.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00006-6523.2-SW0610001/17/18.


Park Miniatur w Bestwinie – infrastruktura budująca ofertę turystyczną przez upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołóstwa i akwakultury obszaru LSR4 Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołóstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Park Miniatur w Bestwinie – infrastruktura budująca ofertę turystyczną przez upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołóstwa i akwakultury obszaru LSR.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 405548.65.

Kwota Wkładu EFMR: 208414.9.

Kod Pocztowy: 43-512.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00063-6523.2-SW1210054/18.


zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Stanisławski Rafał

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stanisławski Rafał.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: zwiększenie efektywności energetycznej hodowli ryb Michałki.

Skrócony opis operacji: budowa instalacji fotowoltaicznej i montaż pomp ciepła.

Cel operacji: zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2005000.

Kwota Wkładu EFMR: 749250.

Kod Pocztowy: 12-130.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00008-6521.3.2-OR1400001/18/19.ultradźwięki na kręgosłup szyjny, kowr koszalin przetargi, profil drogi, andrzej górczyński, najbliższa, www.epuap.pl, jak założyć opony kierunkowe, arimr turek, gołygowski nowe miasto lubawskie, www arimr, rura pe 160, mystki, wymiana nadproża, lublin 33, wojciech smoliński, czy do, ceny świń forum, składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie 2019, kielce powiat…