Kotlarz Jolanta 00012-6523.2-SW0810015/18

By | 16 stycznia 2015

Zwiększenie konkurencyjności gospodarstwa rybackiego poprzez wyposażenie obiektu stawowego Krzywa Góra w maszyny i urządzenia oraz utworzenie miejsca pracy.4 Kotlarz Jolanta

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kotlarz Jolanta.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyposażenie gospodarstwa rybackiego w Krzywej Górze w maszyny i urządzenia celem rozwoju obiektu..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktu. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacyjności na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakul.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności gospodarstwa rybackiego poprzez wyposażenie obiektu stawowego Krzywa Góra w maszyny i urządzenia oraz utworzenie miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 285520.33.

Kwota Wkładu EFMR: 121346.

Kod Pocztowy: 46-034.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00012-6523.2-SW0810015/18.


Stworzenie na terenie obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej rekreacyjnej infrastruktury. przeznaczonej na użytek publiczny. poprzez budowę sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym we wsi Tarnowo w celu zaspokojenia potrzeb społecznych oraz propagowania dz4 Gmina Szydłowo

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Szydłowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej – Budowa sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym w Tarnowie”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Stworzenie na terenie obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej rekreacyjnej infrastruktury. przeznaczonej na użytek publiczny. poprzez budowę sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym we wsi Tarnowo w celu zaspokojenia potrzeb społecznych oraz propagowania dz.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 226360.43.

Kwota Wkładu EFMR: 163545.1.

Kod Pocztowy: 64-930.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00032-6523.2-SW1510043/18.


Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez uruchomienie części hotelowej budynku pensjonatowego oraz wzrost zatrudnienia4 Kostuch Mikołaj

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kostuch Mikołaj.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Uruchomienie części hotelowej pensjonatu..

Skrócony opis operacji: 4.02.2002.

Cel operacji: Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez uruchomienie części hotelowej budynku pensjonatowego oraz wzrost zatrudnienia.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 689781.21.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 83-333.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00160-6523.2-SW1110186/18.


Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Polanka Wielka poprzez budowę wiaty plenerowej w Parku Rekreacyjnym do momentu złożenia wniosku o płatność końcową4 Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozszerzenie oferty turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Polanka Wielka poprzez budowę wiaty plenerowej w Parku Rekreacyjnym w Polance Wielkiej.

Skrócony opis operacji: budowa wiaty plenerowej (fundamenty. nawierzchnia wiaty. konstrukcja dachu. wykończenie dachu).

Cel operacji: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Polanka Wielka poprzez budowę wiaty plenerowej w Parku Rekreacyjnym do momentu złożenia wniosku o płatność końcową.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 186782.8.

Kwota Wkładu EFMR: 124598.95.

Kod Pocztowy: 32-607.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00045-6523.2-SW0610001/19.


Promocja obszaru rybackiego LGR Morenka w oparciu i jego zasoby dziedzictwa kulturowego poprzez organizację imprezy plenerowej pt.: „Festiwal Kiszewskie Smaki -Święto Ryb w Starej Kiszewie”. w której udział weźmie 1200 uczestników z obszaru LGR Morenka. w4 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Starej Kiszewie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Starej Kiszewie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Promocja kulturowego dziedzictwa obszaru LGR Morenka poprzez organizację Festiwalu Kiszewskie Smaki pt. „Święto Ryb w Starej Kiszewie”.

Skrócony opis operacji: 4.04.2002.

Cel operacji: Promocja obszaru rybackiego LGR Morenka w oparciu i jego zasoby dziedzictwa kulturowego poprzez organizację imprezy plenerowej pt.: „Festiwal Kiszewskie Smaki -Święto Ryb w Starej Kiszewie”. w której udział weźmie 1200 uczestników z obszaru LGR Morenka. w.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 40000.

Kwota Wkładu EFMR: 14875.

Kod Pocztowy: 83-430.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00122-6523.2-SW1110301/18.protokół przekazania placu budowy wykonawcy wzór, nasycenie gruntu wodą, formularze gov.pl, kowr lublin adres, geodeta nowy dwór mazowiecki, potwierdzenie przyjęcia zaliczki, wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego doc, prace geodezyjne, mundur grom, rzechcino, www.minrol, powiat gdanski, laureaci konkursu, sprzedaż działek rolnych, smolarek kaźmierz, agencja rynku rolnego…