Kowalska-Góralska Monika 00005-6523.2-SW0110007/18/19

By | 4 maja 2019

Poprawa potencjału sprzedażowego przedsiębiorstw rybackich poprzez wybudowanie rybakówki z płuczką.4 Kowalska-Góralska Monika

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kowalska-Góralska Monika.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budynek rybakówki z płuczką..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw w sektorze rybołówstwa i akwakultury..

Cel operacji: Poprawa potencjału sprzedażowego przedsiębiorstw rybackich poprzez wybudowanie rybakówki z płuczką..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 140441.24.

Kwota Wkładu EFMR: 59687.

Kod Pocztowy: 56-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00005-6523.2-SW0110007/18/19.


Utworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. poprzez budowę izby rybackiej i ciągu pieszojezdnego wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu we wsi Miejsce.4 Gmina Świerczów

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Świerczów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa izby rybackiej i ciągu pieszojezdnego wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu we wsi Miejsce..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Utworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. poprzez budowę izby rybackiej i ciągu pieszojezdnego wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu we wsi Miejsce..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 442910.52.

Kwota Wkładu EFMR: 244669.95.

Kod Pocztowy: 46-112.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00023-6523.2-SW0810038/18.


Poszerzenie atrakcyjności infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Doliny Karpia poprzez remont pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Ryczowie do dnia złożenia wniosku o płatność końcową4 Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Remont pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie będących infrastrukturą kulturalno-turystyczno-rekreacyjną.

Skrócony opis operacji: roboty budowlane i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie.

Cel operacji: Poszerzenie atrakcyjności infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Doliny Karpia poprzez remont pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Ryczowie do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 797298.35.

Kwota Wkładu EFMR: 225471.85.

Kod Pocztowy: 34-116.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00036-6523.2-SW0610027/18/19.


rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury poprzez rozszerzenie oferty ośrodka edukacji regionalnej (usługa lokalna) wraz z utworzeniem nowego miejsca pracy poprzez udostępnienie nowych pracowni tematyczn4 KOM T. Defratyka Spółka Jawna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: KOM T. Defratyka Spółka Jawna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój oferty przedsiębiorstwa w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze regionu oraz utworzenie nowego miejsca pracy związanego z charakterem prowadzonej działalności.

Skrócony opis operacji: podejmowanie. wykonanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury..

Cel operacji: rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury poprzez rozszerzenie oferty ośrodka edukacji regionalnej (usługa lokalna) wraz z utworzeniem nowego miejsca pracy poprzez udostępnienie nowych pracowni tematyczn.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 600553.1.

Kwota Wkładu EFMR: 171184.9.

Kod Pocztowy: 56-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00011-6523.2-SW0110022/17/18.


Podniesienie atrakcyjności obszaru Jezior Turawskich poprzez zagospodarowanie turystyczne okolic Jeziora Średniego.4 Gmina Turawa

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Turawa .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Średniego w Turawie”.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Podniesienie atrakcyjności obszaru Jezior Turawskich poprzez zagospodarowanie turystyczne okolic Jeziora Średniego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 765846.63.

Kwota Wkładu EFMR: 254903.95.

Kod Pocztowy: 46-045.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00005-6523.2-SW0810010/17.


Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Konarzyny poprzez budowę nowego obiektu infrastruktury rekreacyjnej4 Gmina Konarzyny

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Konarzyny .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa pomostu służącego do rekreacji nad jeziorem Bublik.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznacoznej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Konarzyny poprzez budowę nowego obiektu infrastruktury rekreacyjnej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 34589.85.

Kwota Wkładu EFMR: 21000.96.

Kod Pocztowy: 89-607.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00147-6523.2-SW1110271/18.


Wykorzystanie OZE i oszczędność energii poprzez montaż oświetlenia solarnego w Wydminach4 Gmina Wydminy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Wydminy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Oświetlenie miejsc publicznych w Gminie Wydminy.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie działań na rzecz negatywnych skutków zmian klimatycznych. tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii. w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii.

Cel operacji: Wykorzystanie OZE i oszczędność energii poprzez montaż oświetlenia solarnego w Wydminach.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 165312.

Kwota Wkładu EFMR: 119437.75.

Kod Pocztowy: 11-510.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00079-6523.2-SW1410099/17/18.


Rozwój działalności Hotelu Barlinek poprzez utworzenie innowacyjnej strefy mini SPA oraz dodatkowych miejsc noclegowych. a także poprzez zatrudnienie dwóch osób w wymiarze 1.25 etatu średniorocznie.4 HOTEL BARLINEK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: HOTEL BARLINEK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Stworzenie innowacyjnej strefy mini SPA miodowego w Hotelu Barlinek nad Jeziorem Barlineckim.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności Hotelu Barlinek poprzez utworzenie innowacyjnej strefy mini SPA oraz dodatkowych miejsc noclegowych. a także poprzez zatrudnienie dwóch osób w wymiarze 1.25 etatu średniorocznie..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 768228.84.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 74-320.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00254-6523.2-SW1610359/19.znak ograniczenia prędkości, mapa rodzaje, bip rudziniec, krus racibórz, gmina gościno, urząd miasta nowogrodziec, pulawski, targi bratoszewice 2018, kontrole, e-mailem, sprzedaż samochodów pkd, wzory wniosków, karczew gmina, lo w poddębicach, ankieta bezpieczeństwa osobowego wzór wypełnienia, bogusław dębski, dom kultury ustrzyki dolne, żzmiuw elbląg, wzór świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 2020, powierzenie stanowiska dyrektora szkoły wzór…