Koziński Mariusz 00025-6523.2-SW0500033/17/18

By | 26 stycznia 2022

Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę i wyposażenie nowego obiektu noclegowego na terenie gminy Uniejów wraz z utworzeniem nowego miejsca pracy4 Koziński Mariusz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Koziński Mariusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa i wyposażenie nowego obiektu noclegowego w gminie Uniejów..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury..

Cel operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę i wyposażenie nowego obiektu noclegowego na terenie gminy Uniejów wraz z utworzeniem nowego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 580043.18.

Kwota Wkładu EFMR: 246415.

Kod Pocztowy: 99-210.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00025-6523.2-SW0500033/17/18.


Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej gminy oraz zaspokajanie potrzeb turystów i mieszkańców poprzez budowę kompleksu rybackich placów zabaw na terenie gminy Wiązownica4 Gmina Wiązownica

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Wiązownica .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa kompleksu rybackich placów zabaw na terenie Gminy Wiązownica.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej gminy oraz zaspokajanie potrzeb turystów i mieszkańców poprzez budowę kompleksu rybackich placów zabaw na terenie gminy Wiązownica.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 321747.6.

Kwota Wkładu EFMR: 195228.

Kod Pocztowy: 37-522.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00031-6523.2-SW0910035/17/18.


Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację imprez o charakterze lokalnym i regionalnym.4 Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Nasza rybka” – organizacja dwóch imprez plenerowych o charakterze kulturalnym. rekreacyjnym i kulinarnym promujących specyfikę obszaru RLGD „Jurajska Ryba”..

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację imprez o charakterze lokalnym i regionalnym..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 35300.

Kwota Wkładu EFMR: 25497.45.

Kod Pocztowy: 42-265.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00032-6523.2-SW1210045/17/18.


Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej wsi Nagłowice. poprzez zagospodarowanie obsaru zespołu dworsko – parkowego w miejscowości Nagłowice.4 Gmina Nagłowice

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Nagłowice .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej wsi Nagłowice..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury.

Cel operacji: Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej wsi Nagłowice. poprzez zagospodarowanie obsaru zespołu dworsko – parkowego w miejscowości Nagłowice..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 110177.9.

Kwota Wkładu EFMR: 79603.35.

Kod Pocztowy: 28-362.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00017-6523.2-SW1310023/18.


Podniesienie standardu i atrakcyjności świadczonych usług poprzez zakup wyposażenia do gościńca oraz utrzymania dotychczasowego poziomu zatrudnienia4 Kleina/Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Klejnot” Artur Kleina Artur

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kleina/Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Klejnot” Artur Kleina Artur.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podniesienie standardu i atrakcyjności usług Gościńca Klejnot.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Podniesienie standardu i atrakcyjności świadczonych usług poprzez zakup wyposażenia do gościńca oraz utrzymania dotychczasowego poziomu zatrudnienia.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 97145.74.

Kwota Wkładu EFMR: 37154.35.

Kod Pocztowy: 83-332.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00105-6523.2-SW1110182/18.


Wzrost konkurencyjności firmy. utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia. zwiększenie możliwości produkcyjnych i sprzedażowych poprzez częściowe zautomatyzowanie linii technologicznej i uruchomienie nowego kanału dystrybucji4 Hallas Marek

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Hallas Marek.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup: linii produkcyjnej stanowiącej innowacyjne narzędzie produkcji oraz środka transportu do dystrybucji produktów a ponadto usługi modernizacji systemów sprzedaży bezpośredniej z wykorzystaniem technologii cyfrowej wykorzystywanej w sprzedaży produktó.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Wzrost konkurencyjności firmy. utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia. zwiększenie możliwości produkcyjnych i sprzedażowych poprzez częściowe zautomatyzowanie linii technologicznej i uruchomienie nowego kanału dystrybucji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 242319.67.

Kwota Wkładu EFMR: 100925.6.

Kod Pocztowy: 62-085.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00015-6523.2-SW1510002/17/18.arimr jarosław, przygotowanie placu budowy, www.arimr.gov.pl rejestracja, www gostynin info, maliniak, agencja nieruchomości rolnych szczecinek, zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2020, probram, 28366, zespół szkół publicznych w kowalewie, aktualności z ciechanowa, numer strony od 3, młoda jałówka, urząd miejski wyrzysk…