Krajewska Teresa Barbara 00029-6523.2-SW0500022/17/18

By | 26 stycznia 2015

Zwiększenie i rozwój usług przedsiębiorstwa poprzez prace remontowe. budowę wiaty. budowę placu zabaw. zakup wyposażenia gastronomicznego. zakup wyposażenia siłowni i strefy spa. zagospodarowanie terenów zielonych wokół wiaty oraz utrzymanie trzech miejsc4 Krajewska Teresa Barbara

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krajewska Teresa Barbara.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój przedsiębiorstwa „Gościniec nad Wartą” w Uniejowie..

Skrócony opis operacji: 4.2.2 Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Zwiększenie i rozwój usług przedsiębiorstwa poprzez prace remontowe. budowę wiaty. budowę placu zabaw. zakup wyposażenia gastronomicznego. zakup wyposażenia siłowni i strefy spa. zagospodarowanie terenów zielonych wokół wiaty oraz utrzymanie trzech miejsc.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 607833.38.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 99-210.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00029-6523.2-SW0500022/17/18.


wzrost zatrudnienia w wyniku wprowadzenia innowacyjnych produktów turystycznych4 Hołyński Tomasz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Hołyński Tomasz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Płyń do Tankowa. Posmakuj historii..

Skrócony opis operacji: zakup kajaków. wioseł. kamizelek asekuracyjnych. wózka na kajak. samochodu. namiotu. stołów. krzeseł.

Cel operacji: wzrost zatrudnienia w wyniku wprowadzenia innowacyjnych produktów turystycznych.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 118123.4.

Kwota Wkładu EFMR: 38420.

Kod Pocztowy: 66-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00007-6523.2-SW0410007/17.


Poprawa jakości życia na obszarze objętym LSR i wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru LSR jako element zwiększania spójności terytorialnej poprzez utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo.4 Gmina Suwałki

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Suwałki .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu gminnego.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Poprawa jakości życia na obszarze objętym LSR i wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru LSR jako element zwiększania spójności terytorialnej poprzez utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 254307.66.

Kwota Wkładu EFMR: 159958.95.

Kod Pocztowy: 16-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00016-6523.2-SW1010025/17/18.


Utworzenie nowego przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw zwiększającego konkurencyjność sektora rybackiego poprzez otwarcie Smażalni Ryb „Pod Dębami” w Grabówce.4 Bienias Jacek

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bienias Jacek.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Smażalnia Ryb „Pod Dębami” w Grabówce.

Skrócony opis operacji: 4.1 Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury: wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w.

Cel operacji: Utworzenie nowego przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw zwiększającego konkurencyjność sektora rybackiego poprzez otwarcie Smażalni Ryb „Pod Dębami” w Grabówce..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 64875.97.

Kwota Wkładu EFMR: 27571.45.

Kod Pocztowy: 56-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00019-6523.2-SW0110010/19.przysiega malzenska w urzedzie stanu cywilnego, anr karnieszewice, powstańcy warszawscy którzy żyją, kolejności, wnioski suszowe arimr, kubusiowy raj płock, wojciech soszyński, boników, 63-000 środa wielkopolska, gwozdziec, zapan brat, kursy walut polska, darłowo info facebook, covid 2019, choroby zwierząt gospodarskich, knr 2 01…