Krudys Sławomir Adam 00055-6523.2-SW0910059/18/19

By | 3 czerwca 2022

Rozwój działalności rybackiej Sławomira Krudys poprzez zakup samochodu terenowo-dostawczego4 Krudys Sławomir Adam

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krudys Sławomir Adam.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup samochodu terenowo-dostawczego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury..

Cel operacji: Rozwój działalności rybackiej Sławomira Krudys poprzez zakup samochodu terenowo-dostawczego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 140000.

Kwota Wkładu EFMR: 59500.

Kod Pocztowy: 23-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00055-6523.2-SW0910059/18/19.


Promocja rybactwa śródlądowego i akwakultury poprzez organizację imprezy „Ryba po Irządzku”.4 Gminna Biblioteka Publiczna w Irządzach

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminna Biblioteka Publiczna w Irządzach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Jurajska Ryba po irzadzku wydarzenie promujące rybołówstwo i akwakulturę na terenie gminy Irządze..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Promocja rybactwa śródlądowego i akwakultury poprzez organizację imprezy „Ryba po Irządzku”..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 20715.66.

Kwota Wkładu EFMR: 14912.4.

Kod Pocztowy: 42-446.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00103-6523.2-SW1210130/19.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Kulpińska Kinga

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kulpińska Kinga.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Realizacja programu akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w gospodarstwie rybackim Dziewoklucz.

Skrócony opis operacji: Realizacja programu akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w gospodarstwie rybackim Dziewoklucz.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 26291.25.

Kwota Wkładu EFMR: 19718.43.

Kod Pocztowy: 64-840.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00039-6521.5-OR1500069/18.budowa masztu telefonii komórkowej, andrzej żelazny, obrotomierz elektroniczny do ciągnika rolniczego, dopłaty bezpośrednie 2018 forum, rurociąg gazowy, miejska górka dom kultury, arimr ełk, oddział rawicz, +42 jaki kraj, biuro nieruchomości stargard, gm 20 szczecin, wola paprotnia, podział maszyn, tarczyn wypadek, policja ziębice, cena pszenżyta, technologia lekka mokra, wykorzystana kwota wolna od zajęcia…