Krzywosz Adam 00041-6523.2-SW0910032/17/18

By | 27 lipca 2012

Dywersyfikacja zatrudnienia osób poprzez rozbudowę i wyposażenie istniejącej restauracji rybnej w Bondyrzu.4 Krzywosz Adam

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krzywosz Adam.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa i wyposażenie istniejącej restauracji rybnej w Bondyrzu.

Skrócony opis operacji: wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Dywersyfikacja zatrudnienia osób poprzez rozbudowę i wyposażenie istniejącej restauracji rybnej w Bondyrzu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 599223.1.

Kwota Wkładu EFMR: 254668.5.

Kod Pocztowy: 22-442.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00041-6523.2-SW0910032/17/18.


Rozwój działalności rekreacyjnej prowadzący do zwiększenia konkurencyjności firmy poprzez oddanie do użytkowania rekreacyjnej części rozbudowanego budynku Restauracji Pensjonatu Lido w Antoninie oraz utworzenie nowych miejsc pracy.4 Kowalska Danuta

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kowalska Danuta.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój rekreacyjnych usług w budynku Restauracji Pensjonatu LIDO w Antoninie.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:.

Cel operacji: Rozwój działalności rekreacyjnej prowadzący do zwiększenia konkurencyjności firmy poprzez oddanie do użytkowania rekreacyjnej części rozbudowanego budynku Restauracji Pensjonatu Lido w Antoninie oraz utworzenie nowych miejsc pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 602235.69.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 63-421.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00016-6523.2-SW0110012/19.


Zwiększenie potencjału usługowego poprzez remont budynku z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną. budowę dwóch wiat i dwóch obiektów małej infrastruktury oraz utworzenie jednego miejsca pracy.4 Kędrak Waldemar KĘDRUS

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kędrak Waldemar KĘDRUS.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój przedsiębiorczości poprzez remont budynku z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną oraz budowa dwóch wiat i dwóch obiektów małej infrastruktury.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Zwiększenie potencjału usługowego poprzez remont budynku z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną. budowę dwóch wiat i dwóch obiektów małej infrastruktury oraz utworzenie jednego miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 383176.02.

Kwota Wkładu EFMR: 153000.

Kod Pocztowy: 89-430.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00043-6523.2-SW0210013/18/19.


Promocja obszaru RLGD „Z Ikrą” oraz lokalnych tradycji rybackich poprzez organizację wydarzenia artystyczno-kulturalnego w miejscowości Pęczniew w oparciu o zasoby lokalne4 Gminna Biblioteka Publiczna w Pęczniewie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminna Biblioteka Publiczna w Pęczniewie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Organizacja wydarzenia artystyczno-kulturalnego w miejscowości Pęczniew. promującego obszar RLGD „Z Ikrą”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturpwego.

Cel operacji: Promocja obszaru RLGD „Z Ikrą” oraz lokalnych tradycji rybackich poprzez organizację wydarzenia artystyczno-kulturalnego w miejscowości Pęczniew w oparciu o zasoby lokalne.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 41176.47.

Kwota Wkładu EFMR: 29750.

Kod Pocztowy: 99-235.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00040-6523.2-SW0510029/18.


Celem operacji jest organizacja w dniu 06 lipca 2018 r. jednodniowej imprezy promocyjnej na rozpoczęcie sezonu letniego pn. „Festiwal Ryby” – z udziałem gmin. mieszkańców powiatu kołobrzeskiego. Stowarzyszenia RLGD „Morze i Parsęta” oraz turystów i wczaso4 Gmina Ustronie Morskie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Ustronie Morskie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Promocja obszaru LSR poprzez organizację imprezy pn. „Festiwal ryby” w Ustroniu Morskim.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Celem operacji jest organizacja w dniu 06 lipca 2018 r. jednodniowej imprezy promocyjnej na rozpoczęcie sezonu letniego pn. „Festiwal Ryby” – z udziałem gmin. mieszkańców powiatu kołobrzeskiego. Stowarzyszenia RLGD „Morze i Parsęta” oraz turystów i wczaso.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 37000.

Kwota Wkładu EFMR: 21250.

Kod Pocztowy: 78-111.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00068-6523.2-SW1610171/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności Gospodarstwa Rybackiego Karczma „Dębowy Dwór” Mirosław Zaborniak.4 Zaborniak Mirosław

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zaborniak Mirosław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności uzupełniającej Gospodarstwa Rybackiego Karczma „Dębowy Dwór” Mirosław Zaborniak poprzez stworzenie Podkarpackiego Centrum Turystyki Wędkarskiej i Edukacji w Akwakulturze..

Skrócony opis operacji: Różnicowanie dochodów przedsiębiorstw z sektora akwakultury przez rozwój działalności uzupełniającej..

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności Gospodarstwa Rybackiego Karczma „Dębowy Dwór” Mirosław Zaborniak..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 4183754.76.

Kwota Wkładu EFMR: 1484250.

Kod Pocztowy: 37-613.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00001-6521.3.1-OR0900001/17/18.



skierniewice woda, michałów mazowieckie, robert pieszczoch, szpital psychiatryczny łańcut, wybory kwidzyn, wysokość montażu gniazd wtykowych, elewacja lekka mokra, żabinek, restrukturyzacja małych gospodarstw biznesplan, bielice opolskie, droga s4, żuki podlaskie, eksportuj do csv, węgorzewo rynek…