Kuśmierczak-Kuceł Anna Katarzyna 00062-6523.2-SW0910069/19

By | 5 lutego 2012

Przywrócenie potencjału produkcyjnego na obiekcie stawowym „Kornie” wchodzącym w skład Gospodarstwa Rybackiego Bełżec.4 Kuśmierczak-Kuceł Anna Katarzyna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuśmierczak-Kuceł Anna Katarzyna.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Remont obiektu stawowego w Kornikach.

Skrócony opis operacji: Przywracanie lub zabezpieczenie potencjału produkcyjnego sektora rybołówstwa i akwakultury lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury. w przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywi.

Cel operacji: Przywrócenie potencjału produkcyjnego na obiekcie stawowym „Kornie” wchodzącym w skład Gospodarstwa Rybackiego Bełżec..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 549358.41.

Kwota Wkładu EFMR: 229132.8.

Kod Pocztowy: 22-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00062-6523.2-SW0910069/19.


„Promocja Gminy Ruda Maleniecka poprzez upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego ” jest przybliżenie wszystkim mieszkańcom. głównie dzieciom oraz młodzieży i przybywającym na ten teren turystom miejscowej gospodarki rybackiej regionu i pobudzeni4 Gmina Ruda Maleniecka

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Ruda Maleniecka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Promocja Gminy Ruda Maleniecka poprzez upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnienie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: „Promocja Gminy Ruda Maleniecka poprzez upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego ” jest przybliżenie wszystkim mieszkańcom. głównie dzieciom oraz młodzieży i przybywającym na ten teren turystom miejscowej gospodarki rybackiej regionu i pobudzeni.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 84558.76.

Kwota Wkładu EFMR: 53906.15.

Kod Pocztowy: 26-242.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00035-6523.2-SW1310029/18.


Tworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę centrum aktywnego wypoczynku w Nakle nad Notecią- budowa skateparku4 Gmina Nakło nad Notecią

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Nakło nad Notecią .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa centrum aktywnego wypoczynku w Nakle nad Notecią-budowa skateparku.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Tworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę centrum aktywnego wypoczynku w Nakle nad Notecią- budowa skateparku.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1620122.18.

Kwota Wkładu EFMR: 254901.4.

Kod Pocztowy: 89-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00022-6523.2-SW0210006/17/18.


Budowa stałego zadaszenia estarady plenerowej w Stepnicy jako element poprawy wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych4 Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Budowa stałego zadaszenia estarady plenerowej w Stepnicy jako element poprawy wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 361620.

Kwota Wkładu EFMR: 171700.

Kod Pocztowy: 72-112.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00225-6523.2-SW1610372/19.


Celem operacji jest poprawa dobrostanu społecznego i warunków życia mieszkańców poprzez budowę otwartych stref aktywności fizycznej w Rybnie Wielkim. Stawnie. Turostowie i Węgorzewie4 Gmina Kiszkowo

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Kiszkowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Otwarte strefy aktywności fizycznej na terenie gminy Kiszkowo.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. obejmującej tworzenie. rozwój oraz wyposażenie i.

Cel operacji: Celem operacji jest poprawa dobrostanu społecznego i warunków życia mieszkańców poprzez budowę otwartych stref aktywności fizycznej w Rybnie Wielkim. Stawnie. Turostowie i Węgorzewie.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 281284.8.

Kwota Wkładu EFMR: 199750.

Kod Pocztowy: 62-280.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00074-6523.2-SW1510091/18/19.moj ostroróg, wysokość odprawy nauczyciela dyplomowanego, skrzyp arktyczny, urząd miasta elbląg przetargi, huta stara, kurów łódzkie, jak zostać rolnikiem, agencja rynku rolnego łódź, plantowanie, projekt organizacji ruchu wzór doc, solonka, sąsiedzi 2014, wykaz środków trwałych wzór, stowarzyszenie g6, szkola podstawowa w konczewicach, łapy do kultywatora, porozumienie wzgórz dalkowskich, obrót ziemią…