Lawrenc Sylwester Grzegorz 00160-6523.2-SW1610218/18/19

By | 28 lipca 2014

Celem operacji jest rozwój działalności gospodarczej firmy Mamella poprzez zakup wyposażenia gastronomicznego oraz zatrudnienie 2 pracowników sezonowo przez 3 miesiące na 1/2 etatu4 Lawrenc Sylwester Grzegorz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lawrenc Sylwester Grzegorz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój usług świadczonych na rzecz społeczności poprzez rozszerzenie działalności gastronomicznej firmy Mamella – lody z pasją..

Skrócony opis operacji: 1.1.1 Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa. rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 roku 4.1 Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zach.

Cel operacji: Celem operacji jest rozwój działalności gospodarczej firmy Mamella poprzez zakup wyposażenia gastronomicznego oraz zatrudnienie 2 pracowników sezonowo przez 3 miesiące na 1/2 etatu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 63466.04.

Kwota Wkładu EFMR: 26433.3.

Kod Pocztowy: 76-032.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00160-6523.2-SW1610218/18/19.


Przywrócenie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD „Opolszczyzna” poprzez remont stawów w m. Goszczowice i w m. Skarbiszowice4 Gmina Tułowice

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Tułowice .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przywrócenie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD „Opolszczyzna” poprzez remont stawów w m. Goszczowice i w m. Skarbiszowice.

Skrócony opis operacji: Odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników. w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych..

Cel operacji: Przywrócenie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD „Opolszczyzna” poprzez remont stawów w m. Goszczowice i w m. Skarbiszowice.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 397557.68.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 49-130.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.2-SW0810006/17.


Zwiększenie ilości infrastruktury turystycznej na terenie LGR. propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego jakim jest park dworski wraz z przyległymi stawami.4 Gmina Ostrówek

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Ostrówek .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę ścieżki turystycznej prowadzącej do parku dworskiego”.

Skrócony opis operacji: 4.4 propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:pkt. 4.4.1.

Cel operacji: Zwiększenie ilości infrastruktury turystycznej na terenie LGR. propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego jakim jest park dworski wraz z przyległymi stawami..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 167937.32.

Kwota Wkładu EFMR: 119906.95.

Kod Pocztowy: 21-102.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00031-6523.2-SW0310041/17/18.


Wykorzystanie OZE i oszczędność energii poprzez montaż oświetlenia solarnego w Wydminach4 Gmina Wydminy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Wydminy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Oświetlenie miejsc publicznych w Gminie Wydminy.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie działań na rzecz negatywnych skutków zmian klimatycznych. tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii. w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii.

Cel operacji: Wykorzystanie OZE i oszczędność energii poprzez montaż oświetlenia solarnego w Wydminach.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 165312.

Kwota Wkładu EFMR: 119437.75.

Kod Pocztowy: 11-510.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00079-6523.2-SW1410099/17/18.


Ochrona środowiska przyrodniczego poprzez budowę infrastruktury o funkcji turystycznej i rekreacyjnej.4 Gmina Krokowa

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Krokowa .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa pomostu nad wodą w miejscowości Lisewo wraz z umocnieniem brzegu i zagospodarowaniem terenu..

Skrócony opis operacji: Roboty ziemne. elementy zjazdu. podbudowy. nawierzchnia. pobocza. przepust pod drogą. ścieżka wokół stawu. ścieżki. plac utwardzony. plac zabaw. siłownia. mała architektura. lampy solarne. pergola. pomost. zieleń. przepusty..

Cel operacji: Ochrona środowiska przyrodniczego poprzez budowę infrastruktury o funkcji turystycznej i rekreacyjnej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 241879.5.

Kwota Wkładu EFMR: 125414.51.

Kod Pocztowy: 84-110.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00055-6523.2-SW1110088/17/18.


Tworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę centrum aktywnego wypoczynku w Nakle nad Notecią- budowa skateparku4 Gmina Nakło nad Notecią

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Nakło nad Notecią .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa centrum aktywnego wypoczynku w Nakle nad Notecią-budowa skateparku.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Tworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę centrum aktywnego wypoczynku w Nakle nad Notecią- budowa skateparku.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1620122.18.

Kwota Wkładu EFMR: 254901.4.

Kod Pocztowy: 89-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00022-6523.2-SW0210006/17/18.bzinica nowa, legnicki, instytut sadownictwa skierniewice sklep, krowa czerwona, bocian klekusiowo, import z ukrainy, pgnig wniosek o rozłożenie na raty, zakładowy plan kont sp z oo wzór, internet otwock, witold sodel, bip jeżowe, zakup gospodarstwa rolnego przez nie rolnika, paszport cena, tśp, sklep motoryzacyjny środa wlkp, oświecimski, doplaty, wykonaj obliczenia skreśl litery odpowiadające, wypadek nowe miasto nad wartą, ocena opisowa klasa 1 2018/2019…