Łazarska JUSTYNA 00067-6523.2-SW1310084/19

By | 29 grudnia 2020

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług noclegowych i rekreacyjnych poprzez utworzenie przedsiębiorstwa usługowego4 Łazarska JUSTYNA

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łazarska JUSTYNA.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie przedsiębiorstwa świadczącego usługi noclegowe i rekreacyjne w miejscowości Nowa Wieś.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług noclegowych i rekreacyjnych poprzez utworzenie przedsiębiorstwa usługowego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 191860.62.

Kwota Wkładu EFMR: 81540.5.

Kod Pocztowy: 28-366.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00067-6523.2-SW1310084/19.


Rozwój działalnośco gospodarczej na obszarze LRGD Z Ikrą. poprzez zakup łodzi motorowej. przyczepy transportowej oraz utrzymanie istniejącego miejsca pracy i utworzenie jednego miejsca pracy 1/2 etatu sezonowo4 Kurcbuch Grzegorz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kurcbuch Grzegorz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie usług turystyki wodnej..

Skrócony opis operacji: .

Cel operacji: Rozwój działalnośco gospodarczej na obszarze LRGD Z Ikrą. poprzez zakup łodzi motorowej. przyczepy transportowej oraz utrzymanie istniejącego miejsca pracy i utworzenie jednego miejsca pracy 1/2 etatu sezonowo.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 576991.87.

Kwota Wkładu EFMR: 245220.75.

Kod Pocztowy: 99-235.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00042-6523.2-SW0510021/18.


Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Kanik Ireneusz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kanik Ireneusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Działania środowiskowe na stawie Pniaki położonym w miejscowości Grojec.

Skrócony opis operacji: W ramach operacji realizowany będzie przez okres 5lat Pakiet 1 w zakresie wymogów 1)roczny całkowity przyrost masy ryb poniżej 1500 kg/ha powierzchni ogroblowanej obiektu chowu lub hodowli ryb 2) Wykaszanie nie mniej niż ½ długości koron grobli na szerokość nie mniejszą niż 1 metr. co najmniej dwukrotnie w sezonie. w terminie do dnia 15 września oraz Pakietu 2 w zakresie wymogu 2.1 produkcja dodatkowych cennych gatunków ryb. wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia wykonawczego. w ilości co najmniej 3% masy rocznej produkcji karpi w danym obiekcie chowu lub hodowli ryb. Pakiet 1 i 2 będzie realizowany na stawie Pniaki. Gospodarstwo składa się z 1 stawu o nazwie Pniaki o łącznej pow. ogroblowanej 1.44ha. Ww. staw położony jest na działkach 813/9. 813/10. 813/11 w miejscowości Grojec gm. Oświęcim. woj. małopolskie. Staw przed 2018 rokiem wchodził w skład go.

Cel operacji: Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 75524.05.

Kwota Wkładu EFMR: 56643.03.

Kod Pocztowy: 08-117.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00059-6521.5-OR0700002/18.


Wspomaganie rozwoju rynku pracy oraz zwiększenie możliwości korzystania z usług turystycznych poprzez zakup 2 domków całorocznych.4 Lis Natalia

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lis Natalia.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup domków całorocznych z przeznaczeniem na cele turystyczne..

Skrócony opis operacji: „Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury” obejmujący „podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie dzia.

Cel operacji: Wspomaganie rozwoju rynku pracy oraz zwiększenie możliwości korzystania z usług turystycznych poprzez zakup 2 domków całorocznych..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 53896.93.

Kwota Wkładu EFMR: 22905.8.

Kod Pocztowy: 29-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00072-6523.2-SW1310091/19.


wspieranie monitorowania kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększania obciążenia administracyjnego4 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Seminarium nt. zapobiegania na poziomie Unii Europejskiej oraz krajowym nielegalnym. nieregulowanym i nieraportowanym połowom (IUU).

Skrócony opis operacji: Seminarium: zakwaterowanie dla 30 osób w hotelu w Szczecinie i Kołobrzegu. 5 posiłków. rejs statkiem Navigator ze Szczecina do Kołobrzegu. transport. wynajem sali konferencyjnej z rzutnikiem.

Cel operacji: wspieranie monitorowania kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększania obciążenia administracyjnego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 72545.46.

Kwota Wkładu EFMR: 65290.91.

Kod Pocztowy: 00-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb.

Numer i nazwa działania: 3.1 Kontrola i egzekwowanie.

kod działania: 3.01.2021.

Numer Umowy: 00004-6522.1.1-OR0700001/17.115/2, e-wniosek arimr, pomoc prawna dla niepełnosprawnych, bip grębocice, agencja nieruchomości rolnych pyrzyce, bip krzynowłoga mała, zaprojektuj i wybuduj, pcpr śrem, barciany mapa, zstępna, stopa bezrobocia 2018, webewid koszalin, minkowice oławskie, gmina trzebownisko przetargi, przetarg samochod…