Lech Zajda – Latarnik Lech 00036-6523.2-SW1610043/17/18

By | 2 października 2013

Wzbogacenie i rozszerzenie oferty turystycznej obszaru poprzez wprowadzenie usługi czarteru na bazie nowo zakupionego jachtu żaglowego Phobos 27 oraz utworzenie jednego miejsca pracy w Kopicach4 Lech Zajda – Latarnik Lech

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lech Zajda – Latarnik Lech.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wprowadzenie usługi czarteru na bazie nowozakupionego jachtu żaglowego o małym zanurzeniu Phobos 27..

Skrócony opis operacji: 4.2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury: 4.2.2 Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działal.

Cel operacji: Wzbogacenie i rozszerzenie oferty turystycznej obszaru poprzez wprowadzenie usługi czarteru na bazie nowo zakupionego jachtu żaglowego Phobos 27 oraz utworzenie jednego miejsca pracy w Kopicach.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 140000.

Kwota Wkładu EFMR: 57715.

Kod Pocztowy: 72-112.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00036-6523.2-SW1610043/17/18.


Promocja obszaru zależnego od rybactwa poprzez organizację I rajdu rowerowego na nowo wyznaczonym szlaku rowerowym w Gminie Słupia.4 Gmina Słupia Jędrzejowska

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Słupia Jędrzejowska .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Organizacja I rajdu rowerowego na nowo wyznaczonym szlaku rowerowym w Gminie Słupia..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego: promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzi.

Cel operacji: Promocja obszaru zależnego od rybactwa poprzez organizację I rajdu rowerowego na nowo wyznaczonym szlaku rowerowym w Gminie Słupia..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 31430.

Kwota Wkładu EFMR: 21372.4.

Kod Pocztowy: 28-350.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00036-6523.2-SW1310035/18.


Budowa stałego zadaszenia estarady plenerowej w Stepnicy jako element poprawy wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych4 Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Budowa stałego zadaszenia estarady plenerowej w Stepnicy jako element poprawy wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 361620.

Kwota Wkładu EFMR: 171700.

Kod Pocztowy: 72-112.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00225-6523.2-SW1610372/19.


Rozpoczęcie oferowania usług i uzyskiwania przychodów w zakresie organizacji rejsów turystycznych morskich i śródlądowych i utworzenie nowych miejsc pracy poprzez zakup katamaranu4 KITE MARINA SARBSK SPÓŁKA CYWILNA KAROL WOJTAŚ KRZYSZTOF GRUBBA

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: KITE MARINA SARBSK SPÓŁKA CYWILNA KAROL WOJTAŚ KRZYSZTOF GRUBBA .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup katamaranu pasażerskiego wyposażonego w napęd hybrydowy z doładowaniem solarnym oraz podwodnym systemem wizyjnym w celu organizacji rejsów turystycznych.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozpoczęcie oferowania usług i uzyskiwania przychodów w zakresie organizacji rejsów turystycznych morskich i śródlądowych i utworzenie nowych miejsc pracy poprzez zakup katamaranu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 621200.

Kwota Wkładu EFMR: 254980.45.

Kod Pocztowy: 84-352.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00259-6523.2-SW1110410/18/19.


Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na użytek publiczny poprzez wybudowanie kompleksu rekreacyjnego w postaci placu zabaw oraz boisk w miejscowości Słupno.4 Gmina Radzymin

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Radzymin .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa kompleksu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słupnie..

Skrócony opis operacji: 4.4. 4.4.1.

Cel operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na użytek publiczny poprzez wybudowanie kompleksu rekreacyjnego w postaci placu zabaw oraz boisk w miejscowości Słupno..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 385091.11.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 05-250.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00008-6523.2-SW0710014/17/18.


Zwiększenie aktywności społecznej i wykorzystania zasobów turystyczno-rekreacyjnych Gminy Radomyśl nad Sanem poprzez przebudowę budynku Domu Ludowego4 Gmina Radomyśl nad Sanem

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Radomyśl nad Sanem .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa budynku Domu Ludowego w miejscowości Pniów.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Zwiększenie aktywności społecznej i wykorzystania zasobów turystyczno-rekreacyjnych Gminy Radomyśl nad Sanem poprzez przebudowę budynku Domu Ludowego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 228399.34.

Kwota Wkładu EFMR: 165018.15.

Kod Pocztowy: 37-455.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00020-6523.2-SW0910026/17/18.prow lista, ciechocinek na zywo, urzad gminy lancut, elblag wybory 2018, czastary, darowizna nieruchomości rolnej, struktura budżetu, opis działalności firmy wzór, żurawica kod pocztowy, koparki ostrówek, potwierdzenie wykonania usługi, wyrzysk pl, ocena pracy dyrektora przedszkola, kocioł semrau lider opinie, 5 karatów krzyżówka, krajowa polityka miejska 2023, zbiorniki bezodpływowe, grunty zadrzewione i zakrzewione, pn-h-74219, płatność dobrostanowa, brexit okres przejściowy…