Leszczyński „Tartak” Janusz 00003-6523.2-SW1110013/17

By | 14 marca 2015

Rozwój przedsiębiorczości i poprawa dochodowości wzmacniających konkurencyjność firmy poprzez stworzenie trzech nowych miejsc pracy w celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby4 Leszczyński „Tartak” Janusz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Leszczyński „Tartak” Janusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzrost konkurencyjności na rynku usług poprzez modernizację infrastruktury tartaku wraz z zakupem nowych maszyn..

Skrócony opis operacji: Utwardzenie placu. ogrodzenie. zakup pilarek taśmowych szt. 2.

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorczości i poprawa dochodowości wzmacniających konkurencyjność firmy poprzez stworzenie trzech nowych miejsc pracy w celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 577435.51.

Kwota Wkładu EFMR: 215960.35.

Kod Pocztowy: 83-341.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00003-6523.2-SW1110013/17.


Rozpoczęcie oferowania usług i uzyskiwania przychodów w zakresie organizacji rejsów turystycznych morskich i śródlądowych i utworzenie nowych miejsc pracy poprzez zakup katamaranu4 KITE MARINA SARBSK SPÓŁKA CYWILNA KAROL WOJTAŚ KRZYSZTOF GRUBBA

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: KITE MARINA SARBSK SPÓŁKA CYWILNA KAROL WOJTAŚ KRZYSZTOF GRUBBA .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup katamaranu pasażerskiego wyposażonego w napęd hybrydowy z doładowaniem solarnym oraz podwodnym systemem wizyjnym w celu organizacji rejsów turystycznych.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozpoczęcie oferowania usług i uzyskiwania przychodów w zakresie organizacji rejsów turystycznych morskich i śródlądowych i utworzenie nowych miejsc pracy poprzez zakup katamaranu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 621200.

Kwota Wkładu EFMR: 254980.45.

Kod Pocztowy: 84-352.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00259-6523.2-SW1110410/18/19.


Promocja zasobów obszaru RLGD „Jurajska Ryba” oraz tworzenie długoterminowych zrównoważonych warunków środowiskowych niezbędnych do rozwoju gospodarczego i społecznego akwakultury. rybołówstwa dzięki budowie infrastruktury edukacyjno turystycznej oraz opr4 Gmina Dąbrowa Zielona

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Dąbrowa Zielona .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Dąbrowa Zielona” – wzdłuż Kanału Lodowego (rzeki Wierciczki) wraz z opracowaniem i kolportażem materiałów promocyjnych.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Promocja zasobów obszaru RLGD „Jurajska Ryba” oraz tworzenie długoterminowych zrównoważonych warunków środowiskowych niezbędnych do rozwoju gospodarczego i społecznego akwakultury. rybołówstwa dzięki budowie infrastruktury edukacyjno turystycznej oraz opr.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 263725.41.

Kwota Wkładu EFMR: 186977.05.

Kod Pocztowy: 42-265.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00013-6523.2-SW1210028/17.gdy na morzu, charakterystyka klasy 1, kurs euro 2010, fiat czestochowa, pisarzowice dolnośląskie, wycena pojazdu, brzezie kraków, arimr dofinansowanie, plan folwarku szlacheckiego, skójka perłorodna, majdankrolewski, miejscowość osiek, konice, michal lancut, numer siedziby stada, 24 wlkp, grune, majątek odrębny, przykładowy plan bioz, jak kupić działkę od gminy, koronawirus nowa ruda, łukasz trochonowicz…