Leszczyński „TARTAK” Janusz 00102-6523.2-SW1110191/18

By | 27 lipca 2012

Rozwój przedsiębiuorczości i poprawa dochodowości wzmacniających konkurencyjność firmy poprzez stworzenie trzech nowych miejsc pracy w celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby4 Leszczyński „TARTAK” Janusz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Leszczyński „TARTAK” Janusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzrost konkurencyjności na rynku usług poprzez modernizację infrastruktury tartakuwraz z zakupem nowego samochodu.

Skrócony opis operacji: 4.02.2002.

Cel operacji: Rozwój przedsiębiuorczości i poprawa dochodowości wzmacniających konkurencyjność firmy poprzez stworzenie trzech nowych miejsc pracy w celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 271112.

Kwota Wkładu EFMR: 39039.65.

Kod Pocztowy: 83-341.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00102-6523.2-SW1110191/18.


Promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury poprzez montaż trzech sztuk witaczy jako wdrożenie systemu informacji i promocji obszaru RLGD „Jurajska Ryba”4 Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup i montaż witaczy na terenie Gminy Przyrów.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury poprzez montaż trzech sztuk witaczy jako wdrożenie systemu informacji i promocji obszaru RLGD „Jurajska Ryba”.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 23370.

Kwota Wkładu EFMR: 15045.

Kod Pocztowy: 42-248.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00094-6523.2-SW1210118/19.


poszerzenie oferty turystycznej i szkoleniowej Hotelu Krynica Morska poprzez modernizację i wyposażenie obiektu i utworzenie 2 miejsc pracy 2×1/2 etatu4 Hotel Krynica Marzena Labuda Marzena

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Hotel Krynica Marzena Labuda Marzena.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: remont i modernizacja Hotelu Krynica w Krynicy Morskiej.

Skrócony opis operacji: 4.02.2001.

Cel operacji: poszerzenie oferty turystycznej i szkoleniowej Hotelu Krynica Morska poprzez modernizację i wyposażenie obiektu i utworzenie 2 miejsc pracy 2×1/2 etatu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 396403.7.

Kwota Wkładu EFMR: 134776.85.

Kod Pocztowy: 82-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00256-6523.2-SW1110382/18/19.


Celem operacji jest promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez organizację tradycyjnych wianków.4 Klub Żeglarski Kotwica

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klub Żeglarski Kotwica .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Organizacja wianków 2020.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej Promowanie. zachowanie lub upowszechn.

Cel operacji: Celem operacji jest promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez organizację tradycyjnych wianków..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 7870.

Kwota Wkładu EFMR: 4887.5.

Kod Pocztowy: 64-610.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00094-6523.2-SW1510098/18/19.kazimierzowo elbląg, odbierze, biłgoraj nieruchomości, ug kamień, zaprawa cementowo-wapienna, emerytura z zus a posiadanie gospodarstwa rolnego, jaka podsypka pod płyty chodnikowe, koparko ładowarka ostrówek sprzedam, krzymów zachodniopomorskie, szukaj, 26-080 mniów, euro kurs archiwum, opaska do nawiercania z zasuwą, tablica pl leczyca, www.przysucha.pl, umowa użyczenia lokalu dla stowarzyszenia, biznes plan przykład pdf…

karlskrona szwecja