Lew Grzegorz Wincenty Zakład Handlowo Usługowo Gastronomiczny Lemax Lew Grzegorz Wincenty ZHUG Lemax 00018-6523.2-SW1110036/17

By | 14 sierpnia 2015

Zwiększenie oferty turystycznej przedsiębiorstwa ZHUG LEMAX poprzez wygenerowanie nowych usług w komorze hiperbarycznej i suchych kąpieli w „Studio zdrowie i uroda FALA” jako nowego produktu turystycznego4 Lew Grzegorz Wincenty Zakład Handlowo Usługowo Gastronomiczny Lemax Lew Grzegorz Wincenty ZHUG Lemax

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lew Grzegorz Wincenty Zakład Handlowo Usługowo Gastronomiczny Lemax Lew Grzegorz Wincenty ZHUG Lemax.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Studio zdrowia i urody FALA” – wygenerowanie nowej oferty turystycznej w oparciu o zabiegi w komorze hiperbarycznej i suche kąpiele w wyremontowanych i udostępnionych na ten cel pomieszczeniach w ośrodku FALA w Stegnie.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Zwiększenie oferty turystycznej przedsiębiorstwa ZHUG LEMAX poprzez wygenerowanie nowych usług w komorze hiperbarycznej i suchych kąpieli w „Studio zdrowie i uroda FALA” jako nowego produktu turystycznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 411458.91.

Kwota Wkładu EFMR: 139895.55.

Kod Pocztowy: 82-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00018-6523.2-SW1110036/17.


Rozszerzenie oferty rekreacyjnej w miejscowości Dzierżązna poprzez zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z montażem elementów edukacyjnych.4 Gminne Centrum Kultury. Sportu. Turystyki i Rekreacji

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminne Centrum Kultury. Sportu. Turystyki i Rekreacji .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z montażem elementów edukacyjnych w miejscowości Dzierżązna.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Rozszerzenie oferty rekreacyjnej w miejscowości Dzierżązna poprzez zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z montażem elementów edukacyjnych..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 123710.16.

Kwota Wkładu EFMR: 66246.45.

Kod Pocztowy: 95-001.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00043-6523.2-SW0510002/18.


Budowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej bazującej na tradycjach morskich i rybackich4 GMINA JASTARNIA

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GMINA JASTARNIA .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego w przystani rybackiej w Kuźnicy.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Budowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej bazującej na tradycjach morskich i rybackich.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 275406.

Kwota Wkładu EFMR: 165598.87.

Kod Pocztowy: 84-140.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00051-6523.2-SW1110091/17/18.


Doposażenia salonu fryzjersko-kosmetycznego4 Kłaptocz Łukasz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kłaptocz Łukasz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR Bielska Kraina poprzez ofertę nowych usług dla mieszkańców oraz wzrost zatrudnienia..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowanie działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Doposażenia salonu fryzjersko-kosmetycznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 178380.36.

Kwota Wkładu EFMR: 75811.5.

Kod Pocztowy: 43-502.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00083-6523.2-SW1210079/18.zbrojenie szybu windowego, www arr gov pl, osieczna pl, ile gniazd na jednym obwodzie, symbole onz, samochód daf, gov.pl., trzody, cmolas, bip piotrkow, nomogram doboru średnic rur wodociągowych pe, jelcz gcba 6/32, targi i wystawy, jezioro kłodawskie, polityka dostosowawcza, onet taśmy, zaświadczenie o nabyciu spadku, gostyń wydarzenia, nagroda dyrektora dyplom, npv jak obliczyć, susza w polsce 2020 mapa…