Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” 00001-6523.3-SW1400001/18/19

By | 12 stycznia 2016

Rozpropagowanie nieselektywnych technik śródlądowego połowu ryb poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z fińską LGR Laponia4 Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Fishing Inteligently (Inteligentne Rybactwo).

Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym operacje na rzecz łagodzenia zmian klimatu.

Cel operacji: Rozpropagowanie nieselektywnych technik śródlądowego połowu ryb poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z fińską LGR Laponia.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 38823.2.

Kwota Wkładu EFMR: 31349.7.

Kod Pocztowy: 12-250.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.3-SW1400001/18/19.


Podniesienie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury i dostępu do tych produktów oraz utrzymanie miejsca pracy poprzez modernizację Gospodarstwa Rybackiego Skoki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie umocnienia placu przed budynk4 GOSPODARSTWO RYBACKIE SKOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GOSPODARSTWO RYBACKIE SKOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja Gospodarstwa Rybackiego Skoki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez umocnienie placu przed budynkiem sprzedaży ryb oraz wstępnej obróbki ryb w miejscowości Rakojady. Gmina Skoki.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Podniesienie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury i dostępu do tych produktów oraz utrzymanie miejsca pracy poprzez modernizację Gospodarstwa Rybackiego Skoki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie umocnienia placu przed budynk.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 282030.15.

Kwota Wkładu EFMR: 117464.9.

Kod Pocztowy: 62-085.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00050-6523.2-SW1510048/18/19.


Celem operacji jest dywersyfikacja oraz zwiększenie dochodów poprzez wprowadzenie nowych usług oraz wzrost zatrudnienia poprzez stworzenie jednego miejsca pracy4 Lewandowski Janusz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lewandowski Janusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup nowych maszyn i urządzeń podnoszących jakość wykonywania usług oraz konkurencje związanych z utrzymaniem sieci melioracyjnych oraz zagospodarowaniem zieleni.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Celem operacji jest dywersyfikacja oraz zwiększenie dochodów poprzez wprowadzenie nowych usług oraz wzrost zatrudnienia poprzez stworzenie jednego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 365471.54.

Kwota Wkładu EFMR: 155322.2.

Kod Pocztowy: 23-313.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00011-6523.2-SW0910018/17/18.


Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury4 Gmina Malechowo

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Malechowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa świetlicy w Kusicach wraz z wyposażeniem.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz mosrkiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 569816.09.

Kwota Wkładu EFMR: 254288.55.

Kod Pocztowy: 76-142.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00007-6523.2-SW1610027/17.


Utworzenie działalności gospodarczej For Fish Józef Jaroch4 Jaroch Józef

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jaroch Józef.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podjęcie działalności gospodarczej „For Fish” Józef Jaroch służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury..

Cel operacji: Utworzenie działalności gospodarczej For Fish Józef Jaroch.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 149999.

Kwota Wkładu EFMR: 63494.15.

Kod Pocztowy: 37-700.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00042-6523.2-SW0910041/17/18.


Rozwój działalności gospodarczej firmy ALKA II A.J.B. Ligenzowie sp.j. poprzez zakup oszklonych drzwi wraz z montażem oraz zatrudnienie 2 osób. Przyczyni się to do powstania nowego lokalu gastronomicznego. w którym będą sprzedawane produkty rybne pochodzą4 ALKA II Aleksandra. Józef. Bartosz Ligenzowie Spółka Jawna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ALKA II Aleksandra. Józef. Bartosz Ligenzowie Spółka Jawna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup oszklonych drzwi wraz z montażem w celu modernizacji lokalu gastronomicznego prowadzonego przez firmę ALKA II A.J.B. Ligeznowie sp.j..

Skrócony opis operacji: Ryba z miejscowych połowów w menu lokalnej gastronomii – w ramach zakresu. o którym mowa w par. 4 pkt.1 lit. a i b rozporządzenia o wdrażaniu LSR.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej firmy ALKA II A.J.B. Ligenzowie sp.j. poprzez zakup oszklonych drzwi wraz z montażem oraz zatrudnienie 2 osób. Przyczyni się to do powstania nowego lokalu gastronomicznego. w którym będą sprzedawane produkty rybne pochodzą.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 92688.

Kwota Wkładu EFMR: 39392.4.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00083-6523.2-SW1610157/18.dokumenty księgowe rodzaje, cmentarz dla zwierząt szymanów, ostrów wielkopolski gmina, zmiana adresu zameldowania zus 2018, septoderm żel, jadwiga zakrzewska łukasz zakrzewski, test diagnozujący z przyrody po klasie 4, składanie wniosków arimr 2019, janusz nowa karczma, spis działek, martrans dąbrowa górnicza, warzywa i owoce w szkole, gliznowo, jak wypełnić arkusz spisu z natury, bip lipusz, umig tolkmicko, schemat fotowoltaiki, slomianka, kody bb, on spot, plan naprawczy przykład, ogloszenia ostrowskie, obliczanie wymienników ciepła, agencja rynku rolnego poznań, urząd gminy skoroszyce…