Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” 00082-6523.2-SW1430001/18

By | 10 stycznia 2016

Zwiększenie kompetencji i wiedzy pracowników Gospodarstw Rybackich obszarów LGD „Mazurskie Morze” poprzez ukończenie przez 10 osób szkolenia „stermotorzysta żeglugi śródlądowej” i udział 15 osób w wyjeździe studyjnym z zakresu akwakultury i turystyki4 Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyjazd studyjny oraz szkolenie zawodowe podnoszące kompetencje osób z sektora rybackiego.

Skrócony opis operacji: Wspieranie uczenia się osób z sektora rybołówstwa i akwakultury oraz wymianę przez takie osoby doświadczeń i dobrych praktyk.

Cel operacji: Zwiększenie kompetencji i wiedzy pracowników Gospodarstw Rybackich obszarów LGD „Mazurskie Morze” poprzez ukończenie przez 10 osób szkolenia „stermotorzysta żeglugi śródlądowej” i udział 15 osób w wyjeździe studyjnym z zakresu akwakultury i turystyki.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 24380.

Kwota Wkładu EFMR: 10361.5.

Kod Pocztowy: 12-250.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00082-6523.2-SW1430001/18.


Celem operacji jest dywersyfikacja oraz zwiększenie dochodów poprzez wprowadzenie nowych usług oraz wzrost zatrudnienia poprzez stworzenie jednego miejsca pracy4 Lewandowski Janusz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lewandowski Janusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup nowych maszyn i urządzeń podnoszących jakość wykonywania usług oraz konkurencje związanych z utrzymaniem sieci melioracyjnych oraz zagospodarowaniem zieleni.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Celem operacji jest dywersyfikacja oraz zwiększenie dochodów poprzez wprowadzenie nowych usług oraz wzrost zatrudnienia poprzez stworzenie jednego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 365471.54.

Kwota Wkładu EFMR: 155322.2.

Kod Pocztowy: 23-313.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00011-6523.2-SW0910018/17/18.


Rozwijanie oferty turystrycznej gminy Krokowa i promocja dziedzictwa rybackiego poprzez organizację 1 pleneru rzeźbiarskiego. 1 wystawy fotograficznej. ukazujących tematykę rybacką i 1 wystawy haftu kaszubskiego.4 Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Życie rybaków wczoraj i dziś..

Skrócony opis operacji: 4.04.2002.

Cel operacji: Rozwijanie oferty turystrycznej gminy Krokowa i promocja dziedzictwa rybackiego poprzez organizację 1 pleneru rzeźbiarskiego. 1 wystawy fotograficznej. ukazujących tematykę rybacką i 1 wystawy haftu kaszubskiego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 19115.4.

Kwota Wkładu EFMR: 13810.87.

Kod Pocztowy: 84-110.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00111-6523.2-SW1110229/18.kontrola i audyt, zudp łódź, wymagać ang, zbigniew ziejewski, st0s, glina zwietrzelinowa, danko modzurów, szkoła łysomice, ci task gdynia, roń, obornickiej, lucyna omiotek, zalesianie, paszportowy wałbrzych, obudowa studni głębinowej z kręgów betonowych, dz u 2020 poz 568, nowoutworzone…