Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” 00005-6523.3-SW1600005/18

By | 7 czerwca 2022

Organizacja wydarzenia kulturalnego promującego spożywanie lokalnej ryby oraz promocja dziedzictwa rybaków4 Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Morskie Klimaty” – Dzień Rybaka..

Skrócony opis operacji: Organizacja imprezy promocyjnej Dzień Rybaka – „Morskie Klimaty”.

Cel operacji: Organizacja wydarzenia kulturalnego promującego spożywanie lokalnej ryby oraz promocja dziedzictwa rybaków.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 11576.3.

Kwota Wkładu EFMR: 9347.45.

Kod Pocztowy: 72-602.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00005-6523.3-SW1600005/18.


Zwiększenie konkurencyjności POINT Szkoły Języków Obcych na rynku edukacji językowej oraz zatrudnienie nowego pracownika4 Kowalewska Paulina

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kowalewska Paulina.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Nowoczesna i interaktywna POINT Szkoła Języków Obcych w Somoninie.

Skrócony opis operacji: 4.02.2002.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności POINT Szkoły Języków Obcych na rynku edukacji językowej oraz zatrudnienie nowego pracownika.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 474100.

Kwota Wkładu EFMR: 177399.25.

Kod Pocztowy: 83-314.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00096-6523.2-SW1110181/18.


Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększenia obciążenia administracyjnego.4 Państwowa Straż Rybacka w Gorzowie Wlkp.

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Państwowa Straż Rybacka w Gorzowie Wlkp. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Doposażenie PSR w Gorzowie Wlkp. w celu zwiększenia efektywności kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym..

Skrócony opis operacji: Zakup dla PSR w Gorzowie Wlkp. innych środków kontroli: środka transportowego. 2 monokularów termowizyjnych z rejestratorem obrazu..

Cel operacji: Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększenia obciążenia administracyjnego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 211000.

Kwota Wkładu EFMR: 189900.

Kod Pocztowy: 66-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb.

Numer i nazwa działania: 3.1 Kontrola i egzekwowanie.

kod działania: 3.01.2021.

Numer Umowy: 00003-6522.1.1-OR0400001/18.


Rozwój firmy Kadet – OK poprzez ulepszenie infrastruktury technicznej. turystycznej. noclegowej i gastronomicznej ośrodka a także zwiększenie zatrudnienia4 Jaz Krzysztof

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jaz Krzysztof.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój Ośrodka Wypoczynkowego KADET-OK w miejscowości Długie poprzez jego modernizację i doposażenie..

Skrócony opis operacji: Instalacja fotowoltaiczna. instalacja sanitarna. elektryczna do namiotów. modernizacja monitoringu. przepompownia ścieków do namiotów. silnik do motorówki. projekt strony internetowej. ekspres do kawy. laptop.

Cel operacji: Rozwój firmy Kadet – OK poprzez ulepszenie infrastruktury technicznej. turystycznej. noclegowej i gastronomicznej ośrodka a także zwiększenie zatrudnienia.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 182628.08.

Kwota Wkładu EFMR: 76063.95.

Kod Pocztowy: 66-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00016-6523.2-SW0410005/17/18.


Poprawa aktywności społecznej mieszkańców Gminy Polanka Wielka położonej w Dolinie Karpia poprzez organizację dwóch wydarzeń promujących rybackie dziedzictwo kulturowe i publikację promującą obszar Gminy do czasu złożenia wniosku o płatność końcową4 Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: 25 lat minęło jak jeden dzień. na drugie tyle przygotuj się. a może i na trzecie. któż to wie? – cykl imprez kulturalnych podsumowujących obchody jubileuszu 25-lecia Gminy Polanka Wielka.

Skrócony opis operacji: organizacja dwóch imprez plenerowych. wykonanie folderu promocyjnego.

Cel operacji: Poprawa aktywności społecznej mieszkańców Gminy Polanka Wielka położonej w Dolinie Karpia poprzez organizację dwóch wydarzeń promujących rybackie dziedzictwo kulturowe i publikację promującą obszar Gminy do czasu złożenia wniosku o płatność końcową.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 78022.68.

Kwota Wkładu EFMR: 53055.3.

Kod Pocztowy: 32-607.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00025-6523.2-SW0610019/18.


Zwiększenie i rozwój usług poprzez zakup nowoczesnych hal namiotowych i wyposażenia. zagospodarowanie terenu w miejscu realizacji operacji poprzez jego utwardzenie i postawienie hali magazynowej oraz utrzymanie dwóch miejsc pracy i utworzenie jednego miej4 Leszczak-Wardęga Magdalena

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Leszczak-Wardęga Magdalena.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa konkurencyjnosci firmy IGRAMA poprzez zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu..

Skrócony opis operacji: podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury..

Cel operacji: Zwiększenie i rozwój usług poprzez zakup nowoczesnych hal namiotowych i wyposażenia. zagospodarowanie terenu w miejscu realizacji operacji poprzez jego utwardzenie i postawienie hali magazynowej oraz utrzymanie dwóch miejsc pracy i utworzenie jednego miej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 600779.88.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 95-001.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00028-6523.2-SW0500031/17/18.


Propagowanie edukacji i historii dziedzictwa rybackiego poprzez wydanie popularno – naukowej publikacji książkowej w ilości 200 egz.4 Gmina Miasta Puck

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miasta Puck .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Historia Pucka na kartkach zapisana..

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Propagowanie edukacji i historii dziedzictwa rybackiego poprzez wydanie popularno – naukowej publikacji książkowej w ilości 200 egz..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 27040.

Kwota Wkładu EFMR: 15567.06.

Kod Pocztowy: 84-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00112-6523.2-SW1110223/18.bielawa gmina, urzad gminy trzebnica, sposób łączenia gniazd elektrycznych, marex ostrołęka, kamery żywiec rynek, praca z wykształceniem podstawowym, sksk czarni, inspekcja pracy malbork, rzut stropu teriva, krus rejestracja, wojta, decyzja celu publicznego, justyna gargulińska, jasionka podkarpackie, weronika gowin, wypełnia wyspę, naprawa uszkodzonych elementów rejestru, wroclaw bp…