Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” 00017-6523.4-SW1610018/18

By | 25 czerwca 2019

Sprawne wdrażanie LSR. w tym planu komunikacji4 Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Funkcjonowanie LGR w 2019.

Skrócony opis operacji: Funkcjonowanie LGR w 2019.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym planu komunikacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 1/1/2019.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 382977.07.

Kwota Wkładu EFMR: 306680.

Kod Pocztowy: 72-602.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00017-6523.4-SW1610018/18.


Ograniczenie negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez budowę i motaz instalacji fotowoltaicznej na budynku usługowym w Sadybie Rozalin4 Gołoś Mirosław

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gołoś Mirosław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa i montaz instalacji fotowoltaicznej w Sadybie Rozalin w Rozalinie..

Skrócony opis operacji: Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych. tworzenie i rozwijanieinstalacji odnawialnych źródeł energii. w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii.

Cel operacji: Ograniczenie negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez budowę i motaz instalacji fotowoltaicznej na budynku usługowym w Sadybie Rozalin.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 42108.

Kwota Wkładu EFMR: 17895.9.

Kod Pocztowy: 24-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00043-6523.2-SW0310079/18.


Rozwój działalności FALKO na obszarach rybackich i akwakultury poprzez wprowadzenie do oferty nowej usługi w postaci wynajmu samochodów chłodni do końca 2017 roku.4 Hubert Falkowski Gospodarstwo Rybackie „FALKO”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Hubert Falkowski Gospodarstwo Rybackie „FALKO” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzrost konkurencyjności w Gospodarstwie Rybackim „Falko” poprzez rozwój usług – wynajem autochłodni..

Skrócony opis operacji: Zakup samochodu chłodni – 2 szt..

Cel operacji: Rozwój działalności FALKO na obszarach rybackich i akwakultury poprzez wprowadzenie do oferty nowej usługi w postaci wynajmu samochodów chłodni do końca 2017 roku..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 286244.

Kwota Wkładu EFMR: 121653.7.

Kod Pocztowy: 16-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00013-6523.2-SW1010006/17/18.


Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Kanik Ireneusz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kanik Ireneusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Działania środowiskowe na stawie Pniaki położonym w miejscowości Grojec.

Skrócony opis operacji: W ramach operacji realizowany będzie przez okres 5lat Pakiet 1 w zakresie wymogów 1)roczny całkowity przyrost masy ryb poniżej 1500 kg/ha powierzchni ogroblowanej obiektu chowu lub hodowli ryb 2) Wykaszanie nie mniej niż ½ długości koron grobli na szerokość nie mniejszą niż 1 metr. co najmniej dwukrotnie w sezonie. w terminie do dnia 15 września oraz Pakietu 2 w zakresie wymogu 2.1 produkcja dodatkowych cennych gatunków ryb. wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia wykonawczego. w ilości co najmniej 3% masy rocznej produkcji karpi w danym obiekcie chowu lub hodowli ryb. Pakiet 1 i 2 będzie realizowany na stawie Pniaki. Gospodarstwo składa się z 1 stawu o nazwie Pniaki o łącznej pow. ogroblowanej 1.44ha. Ww. staw położony jest na działkach 813/9. 813/10. 813/11 w miejscowości Grojec gm. Oświęcim. woj. małopolskie. Staw przed 2018 rokiem wchodził w skład go.

Cel operacji: Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 75524.05.

Kwota Wkładu EFMR: 56643.03.

Kod Pocztowy: 08-117.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00059-6521.5-OR0700002/18.kawcze, modryniec, grabowo pomorskie, koszt budowy chlewni na 500 sztuk, życica wielokwiatowa turtetra, arimr mrągowo, grunwaldzka elbląg, parsęcko, ops gminy kłodzko, dopłaty do nieużytków 2018, ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa, kantor poddębice, podole wielkie, włocławek, rolnika, kowr przetargi na ziemie, środowiskowy dom samopomocy rozporządzenie, program owoce w szkole, schronisko dla zwierząt bolesławiec, konwencje genewskie 1949, sosenka sulejów, kozubowa…