Łuczak Maciej 00015-6523.2-SW0500030/17/18

By | 9 października 2015

Rozwój działalności gospodarczej. na obszarze RLGD „Z Ikrą”. poprzez zakup łodzi motorowej i przyczepy podłodziowej oraz utrzymanie i utworzenie jednego miejsca pracy.4 Łuczak Maciej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łuczak Maciej.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych..

Skrócony opis operacji: 4.2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury: 4.2.2 Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działal.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej. na obszarze RLGD „Z Ikrą”. poprzez zakup łodzi motorowej i przyczepy podłodziowej oraz utrzymanie i utworzenie jednego miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 231056.91.

Kwota Wkładu EFMR: 98198.8.

Kod Pocztowy: 99-210.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00015-6523.2-SW0500030/17/18.


Budowa budynku turystycznego oraz jego wyposażenie. utworzenie jednego miejsca pracy w wymiarze 0.5 etatu4 Kruk Paweł

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kruk Paweł.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozszerzona usługa turystyczna szansą na rozwój przedsiębiorstwa rodzinnego.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Budowa budynku turystycznego oraz jego wyposażenie. utworzenie jednego miejsca pracy w wymiarze 0.5 etatu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 546285.04.

Kwota Wkładu EFMR: 208845.

Kod Pocztowy: 76-032.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00159-6523.2-SW1610231/18.


Międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń na rzecz podnoszenia wartości produktów rybactwa na etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury poprzez wyjazdy studyjne szlakiem kulinarnym wraz z warsztatami4 Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Z wody na talerz-zadania wspierające rozwijanie łańcuchów dostaw produktów rybackich.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młdych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołóstawa i akwakultury.

Cel operacji: Międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń na rzecz podnoszenia wartości produktów rybactwa na etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury poprzez wyjazdy studyjne szlakiem kulinarnym wraz z warsztatami.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 42265.

Kwota Wkładu EFMR: 34000.

Kod Pocztowy: 83-333.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.3-SW1100003/18/19.


Rozszerzenie oferty rekreacyjno-turystycznej miejscowości Domaniew poprzez budowę siłowni plenerowej. uporządkowanie parku wraz z montażem ławek oraz budowę ciągu komunikacyjnego.4 Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Domaniew”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Rozszerzenie oferty rekreacyjno-turystycznej miejscowości Domaniew poprzez budowę siłowni plenerowej. uporządkowanie parku wraz z montażem ławek oraz budowę ciągu komunikacyjnego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 314200.1.

Kwota Wkładu EFMR: 227009.5.

Kod Pocztowy: 99-205.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00014-6523.2-SW0500008/17/18.podaj do jakich celów rolnicy wykorzystują trawę skoszoną na łąkach, oferty pracy busko i okolice, sufit podwieszany izolacja termiczna, nowy maz, rogajny, policja kryminalna czym się zajmuje, gmina zurawica, kowr koszalin praca, obrzeża betonowe cena, jak wypełnić zeznanie świadka w sprawie pracy w gospodarstwie rolnym wzór, aimr, wypełnianie wniosków opinie, lubsko lubuskie, ile kosztuje ekspertyza ornitologiczna, km na hektary, kategorie zaszeregowania pracowników, ile powinna wzrosnąć prolaktyna po obciążeniu, kolczyk w małżowinie usznej, portal niżański, włoście, dyrektor generalny kowr…