Ludowy Klub Sportowy Bestwina 00055-6523.2-SW1210056/18

By | 29 maja 2015

Zwiększenie potencjału turystycznego obszaru poprzez poprawę komfortu i warunków korzystania ze stadionu sportowego w Bestwinie przez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w jego obrębie.4 Ludowy Klub Sportowy Bestwina

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ludowy Klub Sportowy Bestwina .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy stadionie sportowym w Bestwinie.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Zwiększenie potencjału turystycznego obszaru poprzez poprawę komfortu i warunków korzystania ze stadionu sportowego w Bestwinie przez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w jego obrębie..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 21581.6.

Kwota Wkładu EFMR: 15300.

Kod Pocztowy: 43-512.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00055-6523.2-SW1210056/18.


Poprawa dostępności i jakości ogólnodostępnej. niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Nowa Wieś Lęborska poprzez przebudowę ulicy Polnej w Nowej Wsi Lęborskiej4 Gmina Nowa Wieś Lęborska

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Nowa Wieś Lęborska .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa ulicy Polnej w granicach pasa drogowego (zagospodarowanie pobocza przy szkole oraz odnowa nawierzchni w kierunku drogi powiatowej nr 1322G).

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Poprawa dostępności i jakości ogólnodostępnej. niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Nowa Wieś Lęborska poprzez przebudowę ulicy Polnej w Nowej Wsi Lęborskiej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 175000.

Kwota Wkładu EFMR: 74375.

Kod Pocztowy: 84-351.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00220-6523.2-SW1110369/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Kulpińska Kinga

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kulpińska Kinga.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Realizacja programu akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w gospodarstwie rybackim Dziewoklucz.

Skrócony opis operacji: Realizacja programu akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w gospodarstwie rybackim Dziewoklucz.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 26291.25.

Kwota Wkładu EFMR: 19718.43.

Kod Pocztowy: 64-840.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00039-6521.5-OR1500069/18.


Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Kanik Ireneusz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kanik Ireneusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Działania środowiskowe na stawie Pniaki położonym w miejscowości Grojec.

Skrócony opis operacji: W ramach operacji realizowany będzie przez okres 5lat Pakiet 1 w zakresie wymogów 1)roczny całkowity przyrost masy ryb poniżej 1500 kg/ha powierzchni ogroblowanej obiektu chowu lub hodowli ryb 2) Wykaszanie nie mniej niż ½ długości koron grobli na szerokość nie mniejszą niż 1 metr. co najmniej dwukrotnie w sezonie. w terminie do dnia 15 września oraz Pakietu 2 w zakresie wymogu 2.1 produkcja dodatkowych cennych gatunków ryb. wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia wykonawczego. w ilości co najmniej 3% masy rocznej produkcji karpi w danym obiekcie chowu lub hodowli ryb. Pakiet 1 i 2 będzie realizowany na stawie Pniaki. Gospodarstwo składa się z 1 stawu o nazwie Pniaki o łącznej pow. ogroblowanej 1.44ha. Ww. staw położony jest na działkach 813/9. 813/10. 813/11 w miejscowości Grojec gm. Oświęcim. woj. małopolskie. Staw przed 2018 rokiem wchodził w skład go.

Cel operacji: Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 75524.05.

Kwota Wkładu EFMR: 56643.03.

Kod Pocztowy: 08-117.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00059-6521.5-OR0700002/18.


Podnoszenie poziomu wiedzy. wymianę doświadczeń oraz wzrost kompetencji lokalnej społeczności poprzez organizację szkoleń. konferencji i wizyty studyjnej4 Gmina Tomaszów Lubelski

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Tomaszów Lubelski .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Organizacja szkoleń. konferencji i wizyty studyjnej na terenie obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Skrócony opis operacji: Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Cel operacji: Podnoszenie poziomu wiedzy. wymianę doświadczeń oraz wzrost kompetencji lokalnej społeczności poprzez organizację szkoleń. konferencji i wizyty studyjnej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 46997.

Kwota Wkładu EFMR: 33954.95.

Kod Pocztowy: 22-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00051-6523.2-SW0910055/18.


Dywersyfikacja działalności rybackiej poprzez otwarcie sezonowego punktu małej gastronomii i utrzymanie miejsca pracy w formie samozatrudnienia4 Indyk Mirosław

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Indyk Mirosław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Słodka Dziupla” – otwarcie sezonowego punktu małej gastronomii.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Dywersyfikacja działalności rybackiej poprzez otwarcie sezonowego punktu małej gastronomii i utrzymanie miejsca pracy w formie samozatrudnienia.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 164696.24.

Kwota Wkładu EFMR: 69995.9.

Kod Pocztowy: 84-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00117-6523.2-SW1110233/18.działki budowlane milicz, nieruchomości krzeszowickie, ziemia częstochowska, punkt obsługi klienta tauron opole, czy można odmówić badania alkomatem, załącznik do protokołu wzór, marek cekała, mapa numery działek ewidencyjnych, sprzedaż bezpośrednia miodu 2019, dzbanów, miłkowo, arimr pajęczno, referent a specjalista, księgi wieczyste szczecinek, działki stegna, moniek, zabezpieczenia bankowe, skrót ukraina…