Ludowy Klub Sportowy „PASJONAT” 00023-6523.2-SW1210025/17/18

By | 23 listopada 2016

Poprawa harmonii społecznej oraz warunków życia mieszkańców poprzez wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej.4 Ludowy Klub Sportowy „PASJONAT”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ludowy Klub Sportowy „PASJONAT” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Poprawa harmonii społecznej oraz warunków życia mieszkańców poprzez wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 85272.56.

Kwota Wkładu EFMR: 42500.

Kod Pocztowy: 43-331.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00023-6523.2-SW1210025/17/18.


Głównym celem realizowanego zadania jest rozwój obszarów zależnych od rybactwa. w tym wykorzystanie dziedzictwa kulturowego oraz dobrostanu społecznego. poprzez budowę modułowego pomostu pływającego na Kąpielisku miejskim przy ul. Kowanowskiej w Obornikac4 Gmina Oborniki

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Oborniki .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa pomostu modułowego na Kąpielisku miejskim w Obornikach..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury.

Cel operacji: Głównym celem realizowanego zadania jest rozwój obszarów zależnych od rybactwa. w tym wykorzystanie dziedzictwa kulturowego oraz dobrostanu społecznego. poprzez budowę modułowego pomostu pływającego na Kąpielisku miejskim przy ul. Kowanowskiej w Obornikac.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 191753.8.

Kwota Wkładu EFMR: 120612.45.

Kod Pocztowy: 64-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00010-6523.2-SW1510022/17/18.pzd kielce, kondracki pdf, szkoła w kamienicy królewskiej, tynk żywiczny cena za m2, tekst ujednolicony, kowr.gov.pl, romuald kosznik, cena kosztorysowa, wstępny projekt podziału nieruchomości wzór, przedstawiciel handlowy kurs, strop ackerman, sumin gmina biskupiec, schemat instalacji internetowej w domu jednorodzinnym, gałęzinowo…