Maciejewska Małgorzata 00136-6523.2-SW1610192/18

By | 5 grudnia 2020

Zakup instalacji fotowoltaicznej-odnawialne źródło energii . które przyczyni się do ochrony środowiska w regionie LSR jak również spowoduje zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych Wnioskodawcy.4 Maciejewska Małgorzata

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Maciejewska Małgorzata.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup instalacji fotowoltaicznej 8.4kW.

Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu..

Cel operacji: Zakup instalacji fotowoltaicznej-odnawialne źródło energii . które przyczyni się do ochrony środowiska w regionie LSR jak również spowoduje zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych Wnioskodawcy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 46202.13.

Kwota Wkładu EFMR: 19635.85.

Kod Pocztowy: 78-132.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00136-6523.2-SW1610192/18.


Promowanie tradycji. obyczajów rybackich na obszarze RLGD „Roztocze” poprzez organizację festynu rybackiego w Rogóżnie4 Gmina Tomaszów Lubelski

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Tomaszów Lubelski .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Organizacja Festynu rybackiego w Rogóżnie.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Promowanie tradycji. obyczajów rybackich na obszarze RLGD „Roztocze” poprzez organizację festynu rybackiego w Rogóżnie.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 25497.

Kwota Wkładu EFMR: 18421.2.

Kod Pocztowy: 22-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00052-6523.2-SW0910053/18.metryczka do ankiety wzór, prow arimr, gmina szypliszki, urząd gminy nowa ruda, andżelika możdżanowska dzieci, fenix borowo, urzad gminy miedzichowo, pomoc w spłacie długów, szkolenia rolnicze, podkreśl większy iloczyn, jrwa dla gmin, majdan stuleński, www bip minrol gov pl, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia doc, gielniów, solec kujawski bip, książka do komunikacji alternatywnej, energia defibrylacji, wysokość renty 2020, claas dominator 78 dane techniczne, sanatorium olecko 2018, wrocław lipa piotrowska…