Maniara Michał 00071-6523.2-SW1310088/19

By | 16 grudnia 2015

Różnicowanie prowadzonej działalności rybackiej poprzez utworzenie działalności usługowej wspomagającej produkcję rolniczą dla społeczności lokalnej oraz zatrudnienie jednego pracownika w ramach prac sezonowych.4 Maniara Michał

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Maniara Michał.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Różnicowanie działalności rybackiej poprzez utworzenie działalności usługowej wspomagającej produkcję rolniczą”.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia o.

Cel operacji: Różnicowanie prowadzonej działalności rybackiej poprzez utworzenie działalności usługowej wspomagającej produkcję rolniczą dla społeczności lokalnej oraz zatrudnienie jednego pracownika w ramach prac sezonowych..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 192280.

Kwota Wkładu EFMR: 81719.

Kod Pocztowy: 28-363.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00071-6523.2-SW1310088/19.


„Utworzenie 3 miejsc pracy poprzez podjęcie działalności gospodarczej polegającej na projektowaniu. sprzedaży. montażu i serwisie zabezpieczeń przeciwpożarowych”.4 Maluch Michał

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Maluch Michał.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Utworzenie firmy zajmującej się projektowaniem. sprzedażą. montażem i serwisem zabezpieczeń przeciwpożarowych”.

Skrócony opis operacji: „Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury”. obejmujący „podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie dzi.

Cel operacji: „Utworzenie 3 miejsc pracy poprzez podjęcie działalności gospodarczej polegającej na projektowaniu. sprzedaży. montażu i serwisie zabezpieczeń przeciwpożarowych”..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 67352.04.

Kwota Wkładu EFMR: 28624.6.

Kod Pocztowy: 28-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00054-6523.2-SW1310056/18/19.


Poprawa konkurencyjności Firmy „ANIMAL IMAGE” poprzez zakup łodzi wędkarskiej wraz z wyposażeniem i urządzenia vendingowego (robakomatu). stworzenie strony internetowej i sklepu internetowego oraz utworzenie jednego miejsca pracy.4 Grabska-Gawrysiak Ewa

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grabska-Gawrysiak Ewa.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki wędkarskiej..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gosp.

Cel operacji: Poprawa konkurencyjności Firmy „ANIMAL IMAGE” poprzez zakup łodzi wędkarskiej wraz z wyposażeniem i urządzenia vendingowego (robakomatu). stworzenie strony internetowej i sklepu internetowego oraz utworzenie jednego miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 68178.

Kwota Wkładu EFMR: 28975.65.

Kod Pocztowy: 99-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00049-6523.2-SW0510025/18.


Rozwój przedsiębiorstwa Maknitt-Tur Sp. z o.o. oraz utworzenie nowych miejsc pracy poprzez stworzenie innowacyjnego ciągu technologicznego dla gastronomii w kompleksie wypoczynkowym Półwysep Lipa.4 MAKNITT-TUR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: MAKNITT-TUR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Stworzenie innowacyjnego ciągu technologicznego dla gastronomii w kompleksie wypoczynkowym Półwysep Lipa służące rozwojowi MŚP na obszarze działania LGR „MORENKA”.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorstwa Maknitt-Tur Sp. z o.o. oraz utworzenie nowych miejsc pracy poprzez stworzenie innowacyjnego ciągu technologicznego dla gastronomii w kompleksie wypoczynkowym Półwysep Lipa..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 343566.12.

Kwota Wkładu EFMR: 131122.02.

Kod Pocztowy: 83-441.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00169-6523.2-SW1110239/18.beata kolis, określ do jakiego rodzaju roztwór właściwy, świnia złotnicka pstra, www.elbląg portal, wniosek o nadanie loginu arimr, sp 2 ko, arimr.gov.pl ewniosekplus, arma 3 polska, bagienica, /;, strzyżów podkarpackie, udziela, formularz zameldowania na pobyt stały pdf, nowa księga, unijnych, wp prpgram, owa. krus. gov. pl, 74-75, protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 2016 doc, jak zostać oficerem wot, kowr warszawa, maja florkiewicz, plaga 1620, biuro paszportowe kościerzyna, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych 2020…