Marciński Zakład Handlu i Usług Budowlanych Marcjan Jan 00179-6523.2-SW1110188/18

By | 21 lipca 2017

Wzrost konkurencyjności firmy. utworzenie 3 nowych miejsc pracy oraz poprawa jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej4 Marciński Zakład Handlu i Usług Budowlanych Marcjan Jan

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Marciński Zakład Handlu i Usług Budowlanych Marcjan Jan.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa infrastruktury turystycznej przy kompleksie domków rekreacyjnych nad Jeziorem Kamienickim.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Wzrost konkurencyjności firmy. utworzenie 3 nowych miejsc pracy oraz poprawa jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 230285.22.

Kwota Wkładu EFMR: 86126.67.

Kod Pocztowy: 83-342.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00179-6523.2-SW1110188/18.


Stworzenie dodatkowego źródła dochodu poprzez otwarcie działalności gospodarczej oraz samozatrudnienie4 Kuzdak Hubert

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuzdak Hubert.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usługi mobilnego kina 7D.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Stworzenie dodatkowego źródła dochodu poprzez otwarcie działalności gospodarczej oraz samozatrudnienie.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 246486.1.

Kwota Wkładu EFMR: 83804.9.

Kod Pocztowy: 26-260.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00064-6523.2-SW1310083/19.hodowla tych zwierząt jest stosunkowo wysoko opłacalna, kody taric, gmina boleslawiec, skala saps, kwalifikacje rolnicze, lubenia, karolek gargamel, warzywa rysunek dla dzieci, profil zaufany gdzie potwierdzić, olx pajeczno praca, kowal miejscowość, owoce i warzywa do wydruku, potwierdzenie autentyczności podpisu, kod nb, metryka józefińska, jolanta ratajczak, powidze, izrael kultura, armir ewniosek, gmina słupno bip, zaliczki dopłat bezpośrednich 2017, jabłonka podkarpackie…