Matkowska Agnieszka 00006-6523.2-SW0110017/18/19

By | 2 maja 2013

Rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury poprzez stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności gastronomicznej bazującej na lokalnym potencjale kulturalnym (tradycje kulinarne).4 Matkowska Agnieszka

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Matkowska Agnieszka.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój gospodarczy podmiotu dzięki budowie obiektu gastronomicznego „Hubertówka”..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury..

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury poprzez stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności gastronomicznej bazującej na lokalnym potencjale kulturalnym (tradycje kulinarne)..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1384500.51.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 56-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00006-6523.2-SW0110017/18/19.


Rozwój działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług melioracyjnych służących rozwojowi obszarów rybackich na terenie RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” poprzez zakup maszyn i utrzymanie jednego miejsca pracy4 Krzyżanowski Tomasz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krzyżanowski Tomasz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej i utrzymanie miejsca pracy poprzez zakup nowoczesnych maszyn..

Skrócony opis operacji: Zakup kosiarki bijakowej. Ramienia wysięgnikowego oraz głowicy koszącej..

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług melioracyjnych służących rozwojowi obszarów rybackich na terenie RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” poprzez zakup maszyn i utrzymanie jednego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 90800.

Kwota Wkładu EFMR: 37818.2.

Kod Pocztowy: 66-542.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00006-6523.2-SW0410010/17.


Wzrost konkurencyjności firmy. utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia. zwiększenie możliwości produkcyjnych i sprzedażowych poprzez częściowe zautomatyzowanie linii technologicznej i uruchomienie nowego kanału dystrybucji4 Hallas Marek

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Hallas Marek.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup: linii produkcyjnej stanowiącej innowacyjne narzędzie produkcji oraz środka transportu do dystrybucji produktów a ponadto usługi modernizacji systemów sprzedaży bezpośredniej z wykorzystaniem technologii cyfrowej wykorzystywanej w sprzedaży produktó.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Wzrost konkurencyjności firmy. utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia. zwiększenie możliwości produkcyjnych i sprzedażowych poprzez częściowe zautomatyzowanie linii technologicznej i uruchomienie nowego kanału dystrybucji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 242319.67.

Kwota Wkładu EFMR: 100925.6.

Kod Pocztowy: 62-085.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00015-6523.2-SW1510002/17/18.


Promowanie. zachowanie oraz upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego przez organizację koncertu. mającego na celu rozpowszechnianie folderu i mapy promocyjnej gminy Osiek do czasu złożenia wniosku o płatność.4 GMINNE CENTRUM KULTURY CZYTELNICTWA I SPORTU W OSIEKU CENTRUM

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GMINNE CENTRUM KULTURY CZYTELNICTWA I SPORTU W OSIEKU CENTRUM.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koncert promujący wydanie folderu i mapy gminy Osiek propagujące rybackie dziedzictwo kulturowe.

Skrócony opis operacji: wydanie folderu i mapy promocyjnej oraz koncert promujący.

Cel operacji: Promowanie. zachowanie oraz upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego przez organizację koncertu. mającego na celu rozpowszechnianie folderu i mapy promocyjnej gminy Osiek do czasu złożenia wniosku o płatność..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 27540.

Kwota Wkładu EFMR: 19897.65.

Kod Pocztowy: 32-608.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00031-6523.2-SW0610017/18.


Rozwój działalności rybackiej Sławomira Krudys poprzez zakup samochodu terenowo-dostawczego4 Krudys Sławomir Adam

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krudys Sławomir Adam.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup samochodu terenowo-dostawczego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury..

Cel operacji: Rozwój działalności rybackiej Sławomira Krudys poprzez zakup samochodu terenowo-dostawczego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 140000.

Kwota Wkładu EFMR: 59500.

Kod Pocztowy: 23-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00055-6523.2-SW0910059/18/19.krzysztof grzesiowski zwolniony, nr arkusza mapy gdzie znaleźć, gazeta podatkowa pdf, minkowskie, wągrowiec województwo, klej thermaflex 474, dziewięćdziesiąt pięć, cena 1 ha ziemi, mieszkania środa wlkp, pomoc kredytowa, anr kielce, telefonia dialog sp z oo, pęknięty komin, czerna dolnośląskie, gmina górowo iławeckie, ewniosek plus arimr, wniosek o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu…