Mazurek/Kazimierz Mazurek Makabo Yacht Kazimierz 00125-6523.2-SW1410027/19

By | 29 maja 2015

Wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców poprzez wsparcie tworzenia i rozwoju firm4 Mazurek/Kazimierz Mazurek Makabo Yacht Kazimierz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mazurek/Kazimierz Mazurek Makabo Yacht Kazimierz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Dywersyfikacja i rozwój działalności poprzez zakup ekologicznej łodzi żaglowej i katamaranu solarnego napędzanych silnikami elektrycznymi do wykonywania rejsów i czarterów turystycznych i wędkarskich.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców poprzez wsparcie tworzenia i rozwoju firm.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 216318.7.

Kwota Wkładu EFMR: 91935.15.

Kod Pocztowy: 11-730.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00125-6523.2-SW1410027/19.


Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez zakup instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gospodarstwa rybackiego4 Kuczera Wojciech

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuczera Wojciech.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gospodarstwa rybackiego.

Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Cel operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez zakup instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gospodarstwa rybackiego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 102090.

Kwota Wkładu EFMR: 42520.4.

Kod Pocztowy: 44-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00107-6523.2-SW1210124/19.


Celem operacji jest rozwinięcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług gastronomicznychpoprzez zakup nowego wyposażenia oraz zakup samochodu na potrzeby smażalni ryb w Mrzeżynie w wyniku czego zostanie utworzone 1.75 etatu4 Gurgul Katarzyna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gurgul Katarzyna.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup wyposażenia oraz samochodu na potrzeby smażalni w Mrzeżynie. Gmina Trzebiatów.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Celem operacji jest rozwinięcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług gastronomicznychpoprzez zakup nowego wyposażenia oraz zakup samochodu na potrzeby smażalni ryb w Mrzeżynie w wyniku czego zostanie utworzone 1.75 etatu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 186009.94.

Kwota Wkładu EFMR: 79053.4.

Kod Pocztowy: 72-330.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00184-6523.2-SW1610274/18/19.


Park Miniatur w Bestwinie – infrastruktura budująca ofertę turystyczną przez upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołóstwa i akwakultury obszaru LSR4 Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołóstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Park Miniatur w Bestwinie – infrastruktura budująca ofertę turystyczną przez upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołóstwa i akwakultury obszaru LSR.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 405548.65.

Kwota Wkładu EFMR: 208414.9.

Kod Pocztowy: 43-512.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00063-6523.2-SW1210054/18.


Rozwój turystyki poprzez ochronę atrakcyjności środowiska wodnego dzięki modernizacji 3 zbiorników małej retencji4 Margan Janusz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Margan Janusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja zbiorników małej retencji na obiekcie stawowym Marzenin.

Skrócony opis operacji: Odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników. w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych.

Cel operacji: Rozwój turystyki poprzez ochronę atrakcyjności środowiska wodnego dzięki modernizacji 3 zbiorników małej retencji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 322043.66.

Kwota Wkładu EFMR: 136672.35.

Kod Pocztowy: 66-530.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00014-6523.2-SW0410020/18/19.


Organizacja cyklicznej ogólnodostępnej i bezpłatnej imprezy plenerowej mającej na celu promocję tradycyjnej kuchni wykorzystującej ryby jako główny składnik potraw oraz mającej na celu uatrakcyjnienie wypoczynku mieszkańcom obszaru RLGD „Jurajska Ryba” or4 Gmina Janów

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Janów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Organizacja „Święta Jurajskiej Ryby” w latach 2018 i 2019.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Organizacja cyklicznej ogólnodostępnej i bezpłatnej imprezy plenerowej mającej na celu promocję tradycyjnej kuchni wykorzystującej ryby jako główny składnik potraw oraz mającej na celu uatrakcyjnienie wypoczynku mieszkańcom obszaru RLGD „Jurajska Ryba” or.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 43006.64.

Kwota Wkładu EFMR: 26860.

Kod Pocztowy: 42-253.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00030-6523.2-SW1210048/17/18.suchedniowsko-oblęgorski park krajobrazowy, hodowca rybek, czas przeznaczony na jedną audycję radiową telewizyjną krzyżówka, transport materiałów niebezpiecznych prezentacja, katarzyna osuch, obrót ziemią rolną, wyszukiwarka nieruchomości, środkowa 20, deklaracja na podatek od nieruchomości 2018, szkola w zawoni, usługi doradcze, misje zagraniczne, wywóz śmieci piła 2019, protokół zdawczo odbiorczy pojazdu, zadania wójta gminy ustawa, za zgodnosc z oryginalem, świadczenia z zfśs, ustawa o ustroju rolnym 2018, znak lub…