Miasto Darłowo 00093-6523.2-SW1610140/18

By | 29 lipca 2017

Celem niniejszej operacji jest stworzenie na byłym dworcu kolejowym w Darłowie wielofunkcyjnej. ogólnodostępnej przestrzeni publicznej skierowanej do turystów oraz mieszkańców Darłowa oraz wzrost zatrudnienia4 Miasto Darłowo

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miasto Darłowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poczekalnia Kultury – zmiana funkcji historycznego dworca kolejowego w Darłowie. poprzez remont z przebudową pomieszczeń wewnętrznych.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Celem niniejszej operacji jest stworzenie na byłym dworcu kolejowym w Darłowie wielofunkcyjnej. ogólnodostępnej przestrzeni publicznej skierowanej do turystów oraz mieszkańców Darłowa oraz wzrost zatrudnienia.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 576921.7.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00093-6523.2-SW1610140/18.


Podniesienie standardu życia mieszkańców z grup defaworyzowanych oraz poprawa warunków estetycznych miejscowości związanych z rozwojem infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Woli Tesserowej. gmina Małogoszcz.4 Gmina Małogoszcz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Małogoszcz .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu na miejsce rekreacji i wypoczynku w Woli Tesserowej. gm. Małogoszcz..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktur.

Cel operacji: Podniesienie standardu życia mieszkańców z grup defaworyzowanych oraz poprawa warunków estetycznych miejscowości związanych z rozwojem infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Woli Tesserowej. gmina Małogoszcz..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 119227.95.

Kwota Wkładu EFMR: 76007.

Kod Pocztowy: 28-366.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00004-6523.2-SW1310005/18.


Rozwój działalności gospodarczej na obszarze RLGD „Z Ikrą”. poprzez zakup specjalistycznych urządzeń. obiektu pełniącego funkcję socjalną oraz utrzymanie jednego miejsca pracy.4 Lihs-Rakowska – Punkt Sprzedaży Ryb Helena

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lihs-Rakowska – Punkt Sprzedaży Ryb Helena.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup i montaż urządzeń służących podniesieniu sprawności obsługi klienta. poprawie konkurencyjności i jakości dystrybucji ryb żywych..

Skrócony opis operacji: 4.1 Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury 4.1.1 Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i a.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej na obszarze RLGD „Z Ikrą”. poprzez zakup specjalistycznych urządzeń. obiektu pełniącego funkcję socjalną oraz utrzymanie jednego miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 78670.47.

Kwota Wkładu EFMR: 33434.75.

Kod Pocztowy: 99-235.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00053-6523.2-SW0510013/18.maxcom mm238 instrukcja, m jak miłość 1126, detrytofagi, dps bystrzyca kłodzka, żelatyny, górno gmina, zwolnienie z podatku rolnego, legenda mpzp, jaki pług obrotowy do ciągnika 100 km, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa grójec, juz niedlugo, interwencja główna, rozkład jazdy pks złotów piła…