Miasto i Gmina Serock 00014-6523.2-SW0710019/17/18

By | 26 kwietnia 2018

Bezpośrednim celem i efektem niniejszej operacji jest stworzenie obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej przeznaczonej na użytek publiczny oraz utworzenie miejsca pracy.4 Miasto i Gmina Serock

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miasto i Gmina Serock .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Teren rekreacyjny w miejscowości Stasi Las. gmina Serock..

Skrócony opis operacji: 4.4. 4.4.1.

Cel operacji: Bezpośrednim celem i efektem niniejszej operacji jest stworzenie obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej przeznaczonej na użytek publiczny oraz utworzenie miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 517777.09.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 05-140.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00014-6523.2-SW0710019/17/18.


Celem operacji jest rozwinięcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług gastronomicznych poprzez zakup nowego wyposażenia oraz sprzętu na potrzeby restauracji w Dziwnowie w wyniku czego zostanie utworzone 1.75 etatu4 Kozicka Weronika

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozicka Weronika.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podniesienie konkurencyjności i rentowności działalności gospodarczej poprzez zakup sprzętu i wyposażenia do restauracji w Dziwnowie.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Celem operacji jest rozwinięcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług gastronomicznych poprzez zakup nowego wyposażenia oraz sprzętu na potrzeby restauracji w Dziwnowie w wyniku czego zostanie utworzone 1.75 etatu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 137534.16.

Kwota Wkładu EFMR: 58451.95.

Kod Pocztowy: 72-420.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00186-6523.2-SW1610273/18/19.


Utworzenie nowych przestrzeni publicznych poprzez budowę 4 siłowni napowietrznych w Gołańczy w celu poprawy dostępu mieszkańców do infrastruktury sportowo-aktywizacyjnej i warunków życia4 MIASTO I GMINA GOŁAŃCZ

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: MIASTO I GMINA GOŁAŃCZ .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa 4 siłowni napowietrznych w Gołańczy.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Utworzenie nowych przestrzeni publicznych poprzez budowę 4 siłowni napowietrznych w Gołańczy w celu poprawy dostępu mieszkańców do infrastruktury sportowo-aktywizacyjnej i warunków życia.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 135792.

Kwota Wkładu EFMR: 85413.1.

Kod Pocztowy: 62-130.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00009-6523.2-SW1510019/17/18.39-315 ruda, antyskalant, portal pl elbląg, arimr limanowa, 37-415 zaleszany, staniew, bip tułowice, nieruchomości opatów, sekil 20 sp, dopłaty forum, arimr oferty pracy, mlode krowy, czaszyn pl, kobr, formy energii, pup drawsko pomorskie, karcino, postępowanie w razie wypadku…