Międzyszkolny Młodzieżowy Klub Brydżowy „Szlemik” 00193-6523.2-SW1610289/18/19

By | 12 czerwca 2019

Poprawa atrakcyjności obszaru oraz promowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację I Mistrzostw Polski Rybaków w Brydżu Sportowym wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia4 Międzyszkolny Młodzieżowy Klub Brydżowy „Szlemik”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Międzyszkolny Młodzieżowy Klub Brydżowy „Szlemik” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: I Mistrzostwa Polski Rybaków w Brydżu Sportowym.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Poprawa atrakcyjności obszaru oraz promowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację I Mistrzostw Polski Rybaków w Brydżu Sportowym wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 66753.74.

Kwota Wkładu EFMR: 45335.6.

Kod Pocztowy: 76-032.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00193-6523.2-SW1610289/18/19.


Celem operacji jest rozwinięcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenie usług zakwaterowania turystycznego poprzez dokończenie budowy budynku usługowego o funkcji handlowo-gastronomicznej i zakwaterowania turystycznego przy ulicy Klifowej 8 w Trz4 Klifowa spółka cywilna Wasylik Bogdan Wasylik Wiesław

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klifowa spółka cywilna Wasylik Bogdan Wasylik Wiesław .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa budynku usługowego o funkcji handlowo-gastronomicznej i zakwaterowania turystycznego przy ulicy Klifowej 8 w Trzęsaczu – Etap II.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej potencjał obszaru rybackiego na obszarze LSR.

Cel operacji: Celem operacji jest rozwinięcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenie usług zakwaterowania turystycznego poprzez dokończenie budowy budynku usługowego o funkcji handlowo-gastronomicznej i zakwaterowania turystycznego przy ulicy Klifowej 8 w Trz.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 642950.47.

Kwota Wkładu EFMR: 169416.9.

Kod Pocztowy: 72-344.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00059-6523.2-SW1610100/17/18.


poprawa standardów użytkowania oraz rozszerzenie oferty kulturalno-turystycznej w Centrum Kultury przy Miejskim Osrodku Kultury. Sportu i Rekreacji w Pucku4 Miejski Ośrodek Kultury. Sportu i Rekreacji

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejski Ośrodek Kultury. Sportu i Rekreacji .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przystanek kultura.

Skrócony opis operacji: 4.04.2001.

Cel operacji: poprawa standardów użytkowania oraz rozszerzenie oferty kulturalno-turystycznej w Centrum Kultury przy Miejskim Osrodku Kultury. Sportu i Rekreacji w Pucku.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 501612.61.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 84-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00076-6523.2-SW1110095/17/18.


Różnicowanie działalności Gospodarstwa Rybackie Stawy. poprzez wprowadzenie innowacji w zakresie stworzenia trzech nowych usług i produktów oraz dwóch nowych miejsc pracy.4 Marix Piotr Suchoń

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Marix Piotr Suchoń .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozszerzenie działalności Gospodarstwa Rybackie Stawy poprzez wprowadzenie innowacji w zakresie usług i produktów..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudn.

Cel operacji: Różnicowanie działalności Gospodarstwa Rybackie Stawy. poprzez wprowadzenie innowacji w zakresie stworzenia trzech nowych usług i produktów oraz dwóch nowych miejsc pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 249000.

Kwota Wkładu EFMR: 93500.

Kod Pocztowy: 30-305.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00046-6523.2-SW1310039/18.


Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez rozbudowę pływającego pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Rzuno w Dziemianach4 Gmina Dziemiany

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Dziemiany .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja kąpieliska nad jeziorem Rzuno w Dziemianach.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez rozbudowę pływającego pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Rzuno w Dziemianach.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 187004.01.

Kwota Wkładu EFMR: 114750.

Kod Pocztowy: 83-425.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00260-6523.2-SW1110419/18/19.


Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Szamocin4 Gmina Szamocin

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Szamocin .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa ścieżki turystycznej wraz z tarasami widokowymi przy jeziorze „Siekiera” w Szamocinie.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury.

Cel operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Szamocin.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 670000.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 64-820.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00017-6523.2-SW1510028/17/18.


Wzmocnienie potencjału turystyczno-rekreacyjnego gminy Siemień poprzez wykonanie 4 siłowni na powietrzu w Amelinie. Wierzchowinach. Gródku Szlacheckim i Woli Tulnickiej. 2 placów zabaw w Wólce Siemieńskiej i Sewerynówce. 1 terenu rekreacyjnego w miejscowo4 Gmina Siemień

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Siemień .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy Siemień”.

Skrócony opis operacji: 4.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:pkt. 4.4.1.

Cel operacji: Wzmocnienie potencjału turystyczno-rekreacyjnego gminy Siemień poprzez wykonanie 4 siłowni na powietrzu w Amelinie. Wierzchowinach. Gródku Szlacheckim i Woli Tulnickiej. 2 placów zabaw w Wólce Siemieńskiej i Sewerynówce. 1 terenu rekreacyjnego w miejscowo.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 153800.8.

Kwota Wkładu EFMR: 107198.6.

Kod Pocztowy: 21-220.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00030-6523.2-SW0310047/17/18.


Podniesienie jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych4 Gmina Srokowo

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Srokowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Miejsca aktywnej rekreacji na terenie Gminy Srokowo.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Podniesienie jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 62923.

Kwota Wkładu EFMR: 36890.

Kod Pocztowy: 11-420.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00114-6523.2-SW1410006/18/19.


Zwiększenie konkurencyjności gospodarstwa rybackiego poprzez wyposażenie obiektu stawowego Krzywa Góra w maszyny i urządzenia oraz utworzenie miejsca pracy.4 Kotlarz Jolanta

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kotlarz Jolanta.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyposażenie gospodarstwa rybackiego w Krzywej Górze w maszyny i urządzenia celem rozwoju obiektu..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktu. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacyjności na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakul.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności gospodarstwa rybackiego poprzez wyposażenie obiektu stawowego Krzywa Góra w maszyny i urządzenia oraz utworzenie miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 285520.33.

Kwota Wkładu EFMR: 121346.

Kod Pocztowy: 46-034.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00012-6523.2-SW0810015/18.284, emerytura z krus a posiadanie ziemi 2018, układ urbanistyczny wpisany do rejestru zabytków, wskaż nazwę procesu wykorzystywanego podczas przeróbki ropy naftowej, urząd gminy zagnańsk, projekt technologiczny zakładu wzór, ogloszeni, 01.09.2017, 1000 ha, pogoda bielsk podlaski interia, krawężnik betonowy 20x30x100 cena, worsy, zapisz podane liczby cyframi ustaw te liczby w kolejności od najmniejszej, agata szostak, kwoty, pkd.gov.pl, geodeta suwałki, worowo, usc wodzisław…