Miejski Ośrodek Kultury Sportu i rekreacji w Pucku 00069-6523.2-SW1110086/17/18

By | 11 maja 2017

Ochrona obszarów nadzatokowych oraz parku im. Felikcja Nowowiejskiego przed nadmierną presją turystów i zanieczyszczeniem wody i plaż poprzez modernizację i zwiększenie przepustowości toalet w Przystani Jachtowej w Pucku4 Miejski Ośrodek Kultury Sportu i rekreacji w Pucku

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejski Ośrodek Kultury Sportu i rekreacji w Pucku .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja Przystani Jachtowej w Pucku.

Skrócony opis operacji: 4.03.2004.

Cel operacji: Ochrona obszarów nadzatokowych oraz parku im. Felikcja Nowowiejskiego przed nadmierną presją turystów i zanieczyszczeniem wody i plaż poprzez modernizację i zwiększenie przepustowości toalet w Przystani Jachtowej w Pucku.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 353894.67.

Kwota Wkładu EFMR: 225607.85.

Kod Pocztowy: 84-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00069-6523.2-SW1110086/17/18.


Poprawa stanu infrastruktury publicznej. turystycznej i społecznej poprzez budowę i montaż elementów małej architektury. urządzeń zabawowych oraz remont ciągu pieszego w miejscowości Węgorzewo i Ogonki oraz utrzymanie jej przez okres 5 lat od dnia dokonan4 Gmina Węgorzewo

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Węgorzewo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa i rozbudowa punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez montaż elementów małej architektury oraz remont ciągu pieszego na terenie miejscowości Węgorzewo i Ogonki.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Poprawa stanu infrastruktury publicznej. turystycznej i społecznej poprzez budowę i montaż elementów małej architektury. urządzeń zabawowych oraz remont ciągu pieszego w miejscowości Węgorzewo i Ogonki oraz utrzymanie jej przez okres 5 lat od dnia dokonan.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 106379.63.

Kwota Wkładu EFMR: 42285.8.

Kod Pocztowy: 11-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00113-6523.2-SW1410013/18/19.


podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez zmodernizowanie gospodarstwa rybackiego oraz utrzymanie miejsca pracy. utworzenie punktu sprzedaży bezpośredniej na terenie obiektu stawowego wraz z zapleczem magazynowania ryb4 Margan Janusz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Margan Janusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez utworzenie punktu sprzedaży bezpośredniej na terenie obiektu stawowego wraz z zapleczem magazynowania ryb..

Skrócony opis operacji: Budowa żelbetonowego koryta kwaterowego wraz z niezależnym systemem zasilania wodą. przebudowa i adaptacja czterech stawków produkcyjnych. przebudowa i adaptacja istniejącego budynku gospodarczego oraz zakup sadzów sieciowych.

Cel operacji: podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez zmodernizowanie gospodarstwa rybackiego oraz utrzymanie miejsca pracy. utworzenie punktu sprzedaży bezpośredniej na terenie obiektu stawowego wraz z zapleczem magazynowania ryb.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 280842.43.

Kwota Wkładu EFMR: 118150.

Kod Pocztowy: 66-530.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00024-6523.2-SW0410001/17/18.ug szypliszki, zakład komunalny łańcut, warszawa żelechów, przetargi arimr, zgody kielce, obszary onw 2019, grodzisk wlkp, gmina kocmyrzów luborzyca plan zagospodarowania przestrzennego 2018, rodnowo, 1305/2013, michal orlowski, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa wrocław, skup jabłek przemysłowych, czosnków, przyjmowanych, umowa dzierżawy gruntów rolnych gdzie zgłosić, osadnik kanalizacji lokalnej, treść mapy ewidencyjnej…