Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 00015-6523.2-SW1410034/17/18

By | 31 sierpnia 2016

Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez doposażenie kotła w urządzenie do pomiaru CO i CO2.4 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Opomiarowanie emisji kotła CO i CO2..

Skrócony opis operacji: Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych. tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii. w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii..

Cel operacji: Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez doposażenie kotła w urządzenie do pomiaru CO i CO2..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 70600.

Kwota Wkładu EFMR: 27004.5.

Kod Pocztowy: 14-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00015-6523.2-SW1410034/17/18.


Celem niniejszej operacji jest stworzenie na byłym dworcu kolejowym w Darłowie wielofunkcyjnej. ogólnodostępnej przestrzeni publicznej skierowanej do turystów oraz mieszkańców Darłowa oraz wzrost zatrudnienia4 Miasto Darłowo

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miasto Darłowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poczekalnia Kultury – zmiana funkcji historycznego dworca kolejowego w Darłowie. poprzez remont z przebudową pomieszczeń wewnętrznych.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Celem niniejszej operacji jest stworzenie na byłym dworcu kolejowym w Darłowie wielofunkcyjnej. ogólnodostępnej przestrzeni publicznej skierowanej do turystów oraz mieszkańców Darłowa oraz wzrost zatrudnienia.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 576921.7.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00093-6523.2-SW1610140/18.


Ograniczenie negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez budowę i motaz instalacji fotowoltaicznej na budynku usługowym w Sadybie Rozalin4 Gołoś Mirosław

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gołoś Mirosław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa i montaz instalacji fotowoltaicznej w Sadybie Rozalin w Rozalinie..

Skrócony opis operacji: Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych. tworzenie i rozwijanieinstalacji odnawialnych źródeł energii. w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii.

Cel operacji: Ograniczenie negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez budowę i motaz instalacji fotowoltaicznej na budynku usługowym w Sadybie Rozalin.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 42108.

Kwota Wkładu EFMR: 17895.9.

Kod Pocztowy: 24-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00043-6523.2-SW0310079/18.progmet, urzad gminy raczki, dotacje na agroturystyke, ulepszanie, wyniki wyborów do sejmiku mazowieckiego 2014, educol tczew, gmina osiek, bip sulejów, renoma wałbrzych, wyniki naboru, ks tomasz kostecki youtube, mariusz wioletta antoszczuk, ostruw maz, wywóz gnojowicy przepisy 2018, anr pyrzyce przetargi, gmina obryte, wycena nieruchomości białystok, arimr piotrków, miasto nad mleczna, ogłosze…