Miejsko-Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim 00030-6523.2-SW0810031/18/19

By | 4 sierpnia 2021

Celem niniejszej operacji jest utworzenie nowoczesnej formy spędzania czasu wolnego dla mieszkańców gminy Lewin Brzeski4 Miejsko-Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rybołówstwo – edukacja poprzez zabawę.

Skrócony opis operacji: 4.4. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego 4.4.1. Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie in.

Cel operacji: Celem niniejszej operacji jest utworzenie nowoczesnej formy spędzania czasu wolnego dla mieszkańców gminy Lewin Brzeski.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 156900.52.

Kwota Wkładu EFMR: 58373.75.

Kod Pocztowy: 49-340.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00030-6523.2-SW0810031/18/19.


poprawa standardów użytkowania oraz rozszerzenie oferty kulturalno-turystycznej w Centrum Kultury przy Miejskim Osrodku Kultury. Sportu i Rekreacji w Pucku4 Miejski Ośrodek Kultury. Sportu i Rekreacji

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejski Ośrodek Kultury. Sportu i Rekreacji .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przystanek kultura.

Skrócony opis operacji: 4.04.2001.

Cel operacji: poprawa standardów użytkowania oraz rozszerzenie oferty kulturalno-turystycznej w Centrum Kultury przy Miejskim Osrodku Kultury. Sportu i Rekreacji w Pucku.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 501612.61.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 84-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00076-6523.2-SW1110095/17/18.


Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji.4 Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2018..

Skrócony opis operacji: Koszty operacyjne. koszty zatrudnienia. koszty szkoleń. komunikacja zewnętrzna. koszty finansowe. monitorin i ewaluacja. animowanie LSR. wsparcie beneficjentów..

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 261032.1.

Kwota Wkładu EFMR: 210781.83.

Kod Pocztowy: 83-333.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00014-6523.4-SW1110013/17/18.


Przywrócenie potencjału produkcyjnego na obiekcie stawowym „Kornie” wchodzącym w skład Gospodarstwa Rybackiego Bełżec.4 Kuśmierczak-Kuceł Anna Katarzyna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuśmierczak-Kuceł Anna Katarzyna.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Remont obiektu stawowego w Kornikach.

Skrócony opis operacji: Przywracanie lub zabezpieczenie potencjału produkcyjnego sektora rybołówstwa i akwakultury lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury. w przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywi.

Cel operacji: Przywrócenie potencjału produkcyjnego na obiekcie stawowym „Kornie” wchodzącym w skład Gospodarstwa Rybackiego Bełżec..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 549358.41.

Kwota Wkładu EFMR: 229132.8.

Kod Pocztowy: 22-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00062-6523.2-SW0910069/19.


Promowanie. zachowanie oraz upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego przez organizację koncertu. mającego na celu rozpowszechnianie folderu i mapy promocyjnej gminy Osiek do czasu złożenia wniosku o płatność.4 GMINNE CENTRUM KULTURY CZYTELNICTWA I SPORTU W OSIEKU CENTRUM

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GMINNE CENTRUM KULTURY CZYTELNICTWA I SPORTU W OSIEKU CENTRUM.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koncert promujący wydanie folderu i mapy gminy Osiek propagujące rybackie dziedzictwo kulturowe.

Skrócony opis operacji: wydanie folderu i mapy promocyjnej oraz koncert promujący.

Cel operacji: Promowanie. zachowanie oraz upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego przez organizację koncertu. mającego na celu rozpowszechnianie folderu i mapy promocyjnej gminy Osiek do czasu złożenia wniosku o płatność..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 27540.

Kwota Wkładu EFMR: 19897.65.

Kod Pocztowy: 32-608.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00031-6523.2-SW0610017/18.wę, adolfin, gmina jawor, janowiec lubuskie, rudawka rymanowska imprezy 2017, lelów, dyrektor sanepidu lubuskie youtube, zek, kowr przetargi na ziemie, kobylanka zachodniopomorskie, kamery biłgoraj, na kolczyki, 10-687, armir e wniosek, arimr gov pl wnioski, bip płoskinia, olsztynek aktualności…