Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 00057-6523.2-SW1210058/18

By | 19 sierpnia 2020

Poprawa harmonii społecznej i warunków życia mieszkańców poprzez budowę placu zabaw w Starej Wsi.4 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa placu zabaw dla dzieci w Starej Wsi – I etap.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Poprawa harmonii społecznej i warunków życia mieszkańców poprzez budowę placu zabaw w Starej Wsi..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 220000.3.

Kwota Wkładu EFMR: 158950.

Kod Pocztowy: 43-330.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00057-6523.2-SW1210058/18.


Poprawa harmonii społecznej oraz warunków życia mieszkańców poprzez wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej.4 Ludowy Klub Sportowy „PASJONAT”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ludowy Klub Sportowy „PASJONAT” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Poprawa harmonii społecznej oraz warunków życia mieszkańców poprzez wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 85272.56.

Kwota Wkładu EFMR: 42500.

Kod Pocztowy: 43-331.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00023-6523.2-SW1210025/17/18.


Wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego dla rozwoju turystyki poprzez zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.4 Gmina Zbiczno

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Zbiczno .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą..

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego dla rozwoju turystyki poprzez zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 393331.39.

Kwota Wkładu EFMR: 182444.

Kod Pocztowy: 87-305.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00028-6523.2-SW0210050/18.


Innowacyjna przedsiębiorczość wykorzystująca wodny potencjał dolin Tyśmienicy i Wieprza.4 GOSPODARSTWO RYBACKIE ”TYŚMIENICA” SPÓŁKA Z O.O.

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GOSPODARSTWO RYBACKIE ”TYŚMIENICA” SPÓŁKA Z O.O. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Rozwój Gospodarstwa Rybackiego „Tyśmienica” Sp. z o.o.”.

Skrócony opis operacji: 4.1 Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury:pkt. 4.1.1.

Cel operacji: Innowacyjna przedsiębiorczość wykorzystująca wodny potencjał dolin Tyśmienicy i Wieprza..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 431602.56.

Kwota Wkładu EFMR: 179762.25.

Kod Pocztowy: 21-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00016-6523.2-SW0310018/17/18.


Rozwój działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług melioracyjnych służących rozwojowi obszarów rybackich na terenie RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” poprzez zakup maszyn i utrzymanie jednego miejsca pracy4 Krzyżanowski Tomasz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krzyżanowski Tomasz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej i utrzymanie miejsca pracy poprzez zakup nowoczesnych maszyn..

Skrócony opis operacji: Zakup kosiarki bijakowej. Ramienia wysięgnikowego oraz głowicy koszącej..

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług melioracyjnych służących rozwojowi obszarów rybackich na terenie RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” poprzez zakup maszyn i utrzymanie jednego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 90800.

Kwota Wkładu EFMR: 37818.2.

Kod Pocztowy: 66-542.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00006-6523.2-SW0410010/17.arimr mielec, gonitwa koni, woj kujawsko pomorskie mapa, strona testowa, nieruchomości tarczyn, kuszewo, arimr czarnków, oświadczenie o prawie do dysponowania, inowrocław plan miasta pdf, www.arimr.gov.pl wniosek, transfer wiedzy, myślenicki, pińczów rynek, jak obliczyć powierzchnię tynków wewnętrznych…