Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej 00056-6523.2-SW1410082/17/18

By | 4 maja 2021

Celem operacji jest promowanie wśród mieszkańców i turystów dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury poprzez organizację imprezy pod nazwą Mazurska Rybka w dniu 23.06.2018r. w Białej Piskiej4 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Mazurska Rybka.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Celem operacji jest promowanie wśród mieszkańców i turystów dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury poprzez organizację imprezy pod nazwą Mazurska Rybka w dniu 23.06.2018r. w Białej Piskiej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 49944.

Kwota Wkładu EFMR: 36084.2.

Kod Pocztowy: 12-230.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00056-6523.2-SW1410082/17/18.


Podniesienie jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych4 Gmina Srokowo

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Srokowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Miejsca aktywnej rekreacji na terenie Gminy Srokowo.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Podniesienie jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 62923.

Kwota Wkładu EFMR: 36890.

Kod Pocztowy: 11-420.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00114-6523.2-SW1410006/18/19.


Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji.4 Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2018..

Skrócony opis operacji: Koszty operacyjne. koszty zatrudnienia. koszty szkoleń. komunikacja zewnętrzna. koszty finansowe. monitorin i ewaluacja. animowanie LSR. wsparcie beneficjentów..

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 261032.1.

Kwota Wkładu EFMR: 210781.83.

Kod Pocztowy: 83-333.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00014-6523.4-SW1110013/17/18.małgorzata kalinowska, szydłowcu, spoleczne jarocin, ceny gruntów rolnych małopolska, szpilka odgromowa, owoc na r, szkola podstawowa raszkow, państwa na i, nawożenie roślin uprawnych pdf, rozbórz, józef budka, klasy mięsa wołowego, po co ten żal, amirm, rasy kóz w polsce, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa częstochowa, przedszkole słoneczko kostrzyn…