Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka 00004-6523.4-SW1610002/16

By | 25 sierpnia 2016

Koszty bieżące i aktywizacja na 2017 r.4 Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na 2017 r..

Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na 2017 r..

Cel operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na 2017 r..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 368784.17.

Kwota Wkładu EFMR: 297793.2.

Kod Pocztowy: 76-034.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00004-6523.4-SW1610002/16.


Integracja mieszkańców Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba” poprzez organizację imprezy promującej rybactwo – Noc Rozmaitości w Żarkach.4 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Noc Rozmaitości w Żarkach. Organizacja imprezy promującej RLGD „Jurajska Ryba.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Integracja mieszkańców Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba” poprzez organizację imprezy promującej rybactwo – Noc Rozmaitości w Żarkach..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 45559.16.

Kwota Wkładu EFMR: 15109.6.

Kod Pocztowy: 42-310.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00102-6523.2-SW1210126/19.


Rozwój działalności gospodarczej. na obszarze RLGD „Z Ikrą”. poprzez zakup koparko–ładowarki oraz utrzymanie i utworzenie jednego miejsca pracy4 Łuczak Piotr

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łuczak Piotr.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie wykonywania robót ziemnych..

Skrócony opis operacji: 4.2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury: 4.2.2 Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działal.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej. na obszarze RLGD „Z Ikrą”. poprzez zakup koparko–ładowarki oraz utrzymanie i utworzenie jednego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 293000.

Kwota Wkładu EFMR: 124525.

Kod Pocztowy: 99-210.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00016-6523.2-SW0500028/17/18.


Zwiększenie kompetencji i wiedzy pracowników Gospodarstw Rybackich obszarów LGD „Mazurskie Morze” poprzez ukończenie przez 10 osób szkolenia „stermotorzysta żeglugi śródlądowej” i udział 15 osób w wyjeździe studyjnym z zakresu akwakultury i turystyki4 Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyjazd studyjny oraz szkolenie zawodowe podnoszące kompetencje osób z sektora rybackiego.

Skrócony opis operacji: Wspieranie uczenia się osób z sektora rybołówstwa i akwakultury oraz wymianę przez takie osoby doświadczeń i dobrych praktyk.

Cel operacji: Zwiększenie kompetencji i wiedzy pracowników Gospodarstw Rybackich obszarów LGD „Mazurskie Morze” poprzez ukończenie przez 10 osób szkolenia „stermotorzysta żeglugi śródlądowej” i udział 15 osób w wyjeździe studyjnym z zakresu akwakultury i turystyki.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 24380.

Kwota Wkładu EFMR: 10361.5.

Kod Pocztowy: 12-250.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00082-6523.2-SW1430001/18.


Promocja i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego ryb poprzez organizację Festynu rodzinnego pn. „Jurajska ryba na zdrowie” w Szczekocinach.4 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Festyn rodzinny pn. „jurajska ryba na zdrowie” w Szczekocinach.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Promocja i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego ryb poprzez organizację Festynu rodzinnego pn. „Jurajska ryba na zdrowie” w Szczekocinach..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 35987.5.

Kwota Wkładu EFMR: 25499.15.

Kod Pocztowy: 42-445.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00029-6523.2-SW1210043/17/18.dźwierszno małe, kalkulator dopłat, sokół kołbiel, arimr rawa mazowiecka, rarimr, pyskowice bip, projekt kotłowni gazowej, bruk bud otwock, slawa, ug markowa, e-mapa powiat poznański, urząd marszalkowski, szkoła ostaszewo, ksero brodnica…