Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka 00014-6523.4-SW1610011/17/18

By | 24 marca 2013

Koszty bieżące i aktywizacja na rok 20184 Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2018.

Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2018.

Cel operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2018.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 389720.73.

Kwota Wkładu EFMR: 314698.9.

Kod Pocztowy: 76-034.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00014-6523.4-SW1610011/17/18.


Przeciwdziałanie kłusownictwu na obszarach chowu i hodowli ryb pozwoli na powrót do stanu produkcji rybackiej adekwatnego do założonych planów produkcyjnych z uwzględnieniem limitujących produkcję zdarzeń losowych o charakterze chorobowym lub klimatycznym4 Gospodarstwo Rybackie Kock Sp. z o.o. w Rykach

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Kock Sp. z o.o. w Rykach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Zakup wyposażenia dla patroli rybackich przeciwdziałających kłusownictwu na stawach hodowlanych”.

Skrócony opis operacji: 4.3 Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu:pkt. 4.3.1.

Cel operacji: Przeciwdziałanie kłusownictwu na obszarach chowu i hodowli ryb pozwoli na powrót do stanu produkcji rybackiej adekwatnego do założonych planów produkcyjnych z uwzględnieniem limitujących produkcję zdarzeń losowych o charakterze chorobowym lub klimatycznym.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 223647.99.

Kwota Wkładu EFMR: 95049.55.

Kod Pocztowy: 08-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00025-6523.2-SW0310040/17/18.


Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez rozbudowę pływającego pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Rzuno w Dziemianach4 Gmina Dziemiany

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Dziemiany .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja kąpieliska nad jeziorem Rzuno w Dziemianach.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez rozbudowę pływającego pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Rzuno w Dziemianach.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 187004.01.

Kwota Wkładu EFMR: 114750.

Kod Pocztowy: 83-425.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00260-6523.2-SW1110419/18/19.


Rozpoczęcie oferowania usług i uzyskiwania przychodów w zakresie organizacji rejsów turystycznych morskich i śródlądowych i utworzenie nowych miejsc pracy poprzez zakup katamaranu4 KITE MARINA SARBSK SPÓŁKA CYWILNA KAROL WOJTAŚ KRZYSZTOF GRUBBA

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: KITE MARINA SARBSK SPÓŁKA CYWILNA KAROL WOJTAŚ KRZYSZTOF GRUBBA .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup katamaranu pasażerskiego wyposażonego w napęd hybrydowy z doładowaniem solarnym oraz podwodnym systemem wizyjnym w celu organizacji rejsów turystycznych.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozpoczęcie oferowania usług i uzyskiwania przychodów w zakresie organizacji rejsów turystycznych morskich i śródlądowych i utworzenie nowych miejsc pracy poprzez zakup katamaranu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 621200.

Kwota Wkładu EFMR: 254980.45.

Kod Pocztowy: 84-352.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00259-6523.2-SW1110410/18/19.arimr tuchola, e-wniosek dopłaty bezpośrednie, dni fromborka 2018, kompania reprezentacyjna wojska polskiego wymagania, prl menu, ug lipusz, dochód z hektara przeliczeniowego 2018, ppk wykop, jarbud kielce, aktualna cena bydła, transmisja z obrad sejmu, badania psychologiczne wojsko, schronisko canis, do miski mającej kształt półkuli o promieniu 10, sanepid mazowsze, co zjada krasnorosty, powiatowy urząd pracy koscian, medycyna pracy mińsk mazowiecki, adres id…