Mierzejewski Filip 00177-6523.2-SW1610225/18/19

By | 31 lipca 2016

Rozwój działalności gospodarczej smażalni Pod Wydmą związanej z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktów sektora rybołówstwa i akwakultury poprzez budowę ogródka letniego i zatrudnienie 3 osób.4 Mierzejewski Filip

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mierzejewski Filip.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój smażalni ryb „Pod Wydmą”.

Skrócony opis operacji: Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury..

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej smażalni Pod Wydmą związanej z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktów sektora rybołówstwa i akwakultury poprzez budowę ogródka letniego i zatrudnienie 3 osób..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 225000.

Kwota Wkładu EFMR: 84150.

Kod Pocztowy: 76-032.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00177-6523.2-SW1610225/18/19.


Rozwój usług pozarolniczych poprzez zakup nowego kombajnu zbożowego oraz utworzenie jednego miejsca pracy4 FEDROLL Kamil Cisewski Kamil

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: FEDROLL Kamil Cisewski Kamil.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup nowego kombajnu zbożowego w celu świadczenia usług koszenia zbóż.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój usług pozarolniczych poprzez zakup nowego kombajnu zbożowego oraz utworzenie jednego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 420000.

Kwota Wkładu EFMR: 157080.

Kod Pocztowy: 89-632.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00235-6523.2-SW1110360/18/19.


Doposażenia salonu fryzjersko-kosmetycznego4 Kłaptocz Łukasz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kłaptocz Łukasz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR Bielska Kraina poprzez ofertę nowych usług dla mieszkańców oraz wzrost zatrudnienia..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowanie działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Doposażenia salonu fryzjersko-kosmetycznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 178380.36.

Kwota Wkładu EFMR: 75811.5.

Kod Pocztowy: 43-502.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00083-6523.2-SW1210079/18.


Upowszechnianie kultury pałuckiej poprzez organizacje warsztatów kulinarnych.4 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Święto Pałuckiej Pyry – integracja społeczności lokalnej poprzez organizację wydarzenia kulturalnego.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. obejmującej promowanie. zachowanie lub upowszech.

Cel operacji: Upowszechnianie kultury pałuckiej poprzez organizacje warsztatów kulinarnych..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 10650.41.

Kwota Wkładu EFMR: 4435.3.

Kod Pocztowy: 64-830.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00081-6523.2-SW1510085/18/19.kujawsko pomorski ośrodek doradztwa rolniczego, mpzp andrychów, apteka malwa złotów, 1 ha = m2, pokrywa na studnię plastikowa 1000, czy międzynarodowe prawo jazdy może być wydane na okres dłuższy niż 3 lata, mechaniczne urządzenie do nawadniania upraw krzyżówka, lipinka, bip stopnica, konto winien, kpa jednostka, kowr łódź, e wniosek plus arimr, zapisz w tabeli ile trzeba zapłacić za podaną ilość towaru…