Młyńczyk Damian Jerzy 00021-6521.5-OR0500037/18

By | 23 lutego 2021

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Młyńczyk Damian Jerzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Młyńczyk Damian Jerzy.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w obiekcie stawowym Lipowiec..

Skrócony opis operacji: Realizacja wymogów w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w obiekcie stawowym Lipowiec..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 6270.95.

Kwota Wkładu EFMR: 4703.21.

Kod Pocztowy: 97-525.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00021-6521.5-OR0500037/18.


Podwyższenie bezpieczeństwa i higieny pracy. poprawa warunków socjalnych załogi oraz poprawa zdrowia i dobrostanu zwierząt4 Gospodarstwo Rybackie SKOKI Sp. z o.o.

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie SKOKI Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa bazy socjalnej dla załogi wraz z pomieszczeniem garażowym. budowa ogrodzenia zimochowów. zakup sprzętu wpływającego na poprawę zdrowia i dobrostanu ryb.

Skrócony opis operacji: Budowa bazy socjalnej dla załogi wraz z pomieszczeniem garażowym. budowa ogrodzenia zimochowów. zakup sprzętu wpływającego na poprawę zdrowia i dobrostanu ryb.

Cel operacji: Podwyższenie bezpieczeństwa i higieny pracy. poprawa warunków socjalnych załogi oraz poprawa zdrowia i dobrostanu zwierząt.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1412515.2.

Kwota Wkładu EFMR: 458975.58.

Kod Pocztowy: 62-085.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00019-6521.3.1-OR1500021/17/18.wypowiedzenie umowy zlecenie pdf, w parze z popytem krzyzowka, powiat żagań, kociewie zabytki, prow_arimr, www drawno, online webinar, zalew kaniów, urzad pracy złotów, zgłoszenie wycięcia drzewa, murzynówko, krs z20 doc, pn-81/b-03020 pdf, anr koszalin, identyfikacja zwierząt, symbol lu, poczta miłkowice, kowr przetargi na ziemie…