Mospinek Mirosław 00260-6523.2-SW1610336/19

By | 10 listopada 2021

Rozwój przedsiębiorstwa Wnioskodawcy z wykorzytaniem wodnego potencjału obszaru Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej poprzez budowę budynku budynku mieszkalnego z funkcją agroturystyczną wraz z infrastrukturą techniczną oraz zakup jego wyposażenia oraz ut4 Mospinek Mirosław

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mospinek Mirosław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru rybackiego poprzez budowę budynku mieszkalnego z funkcją agroturystyczną wraz z infrastrukturą techniczną w Karnieszewicach..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:.

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorstwa Wnioskodawcy z wykorzytaniem wodnego potencjału obszaru Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej poprzez budowę budynku budynku mieszkalnego z funkcją agroturystyczną wraz z infrastrukturą techniczną oraz zakup jego wyposażenia oraz ut.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 476736.27.

Kwota Wkładu EFMR: 163900.4.

Kod Pocztowy: 75-710.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00260-6523.2-SW1610336/19.


Rozwój działalności gospodarczej smażalni Pod Wydmą związanej z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktów sektora rybołówstwa i akwakultury poprzez budowę ogródka letniego i zatrudnienie 3 osób.4 Mierzejewski Filip

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mierzejewski Filip.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój smażalni ryb „Pod Wydmą”.

Skrócony opis operacji: Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury..

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej smażalni Pod Wydmą związanej z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktów sektora rybołówstwa i akwakultury poprzez budowę ogródka letniego i zatrudnienie 3 osób..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 225000.

Kwota Wkładu EFMR: 84150.

Kod Pocztowy: 76-032.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00177-6523.2-SW1610225/18/19.


Odtworzenie pierwotnego stanu zbiornika Jeziora Żnińskiego Małego poprzez usunięcie trzcinowisk wraz z korzeniami z części brzegów Jeziora Żnińskiego Małego w miejscowości Żnin.4 Gmina Żnin

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Żnin .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Usunięcie trzcinowisk wraz z korzeniami z części brzegów Jeziora Żnińskiego Małego w miejscowości Żnin.

Skrócony opis operacji: Odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników. w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych.

Cel operacji: Odtworzenie pierwotnego stanu zbiornika Jeziora Żnińskiego Małego poprzez usunięcie trzcinowisk wraz z korzeniami z części brzegów Jeziora Żnińskiego Małego w miejscowości Żnin..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 59040.

Kwota Wkładu EFMR: 42656.4.

Kod Pocztowy: 88-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00012-6523.2-SW0210019/17/18.podlaskie, ceny krów, był sobie człowiek muzyka, raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, łapicze, opal zwyczajny, 2:22 lektor, komornik olsztyn licytacje, indiańska łódź hasło do krzyżówki, owca wielkopolska, usc szczytno, szlachecka, siew owsa 2019, arirmr, wzór protokołu przekazania, agencja nieruchomości rolnych zielona góra, napoje energetyczne prezentacja, http bit ly, kpa tekst jednolity od 1 czerwca 2017…