Muzeum im.Przypkowskich w Jędrzejowie 00011-6523.2-SW1310013/18

By | 2 lutego 2019

Poprawa jakości życia osób związanych z gospodarką rybacką poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców. wzmocnienie konkurencyjności oraz rozwój turystyki na obszarach zależnych od rybactwa poprzez przebudowę zabytkowych piwnic kam4 Muzeum im.Przypkowskich w Jędrzejowie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muzeum im.Przypkowskich w Jędrzejowie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa zabytkowych piwnic kamienic 7-8 w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Poprawa jakości życia osób związanych z gospodarką rybacką poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców. wzmocnienie konkurencyjności oraz rozwój turystyki na obszarach zależnych od rybactwa poprzez przebudowę zabytkowych piwnic kam.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 346479.11.

Kwota Wkładu EFMR: 235605.55.

Kod Pocztowy: 28-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00011-6523.2-SW1310013/18.


Celem operacji jest rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy PHU Mechanika poprzez wyposażenie Stacji Kontroli Pojazdów oraz zahamowanie postępującego bezrobocia na obszarze LGD Zalew Zegrzyński poprzez stworzenie nowych miejsc pracy dla osób z grup d4 Modzelewski Witold Wojciech

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Modzelewski Witold Wojciech.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyposażenie Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów w miejscowości Skierdy..

Skrócony opis operacji: 4.2. 4.2.1.

Cel operacji: Celem operacji jest rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy PHU Mechanika poprzez wyposażenie Stacji Kontroli Pojazdów oraz zahamowanie postępującego bezrobocia na obszarze LGD Zalew Zegrzyński poprzez stworzenie nowych miejsc pracy dla osób z grup d.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 281938.88.

Kwota Wkładu EFMR: 95772.05.

Kod Pocztowy: 05-123.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00011-6523.2-SW0710004/17/18.siatka ostrosłupa o podstawie rombu, wytrzymałość stropu, 26/7, bytów pomorskie, jordanowo lubuskie, hadra, co siejemy w sierpniu, tysiąc dwieście złotych, profil drogi, arimr portal, papa termozgrzewalna na fundament, miłomłyn gmina, pp praca, komisariat policji nowa ruda, zestawienie stolarki okiennej, tabela wieku drzew, tartak brodnica, arirm, www.nowiny rzeszow.pl, górzno mazowieckie, liczbie…